Odhalení okultního iniciačního rituálu korony

od tereza • rubrika: Symbolika / Top Secret • 25.8.2020

odhalení rituálu korony

Celý svět se účastní okultního iniciačního rituálu korony, i když si to sotva někdo uvědomuje. Opatření a politiky, které vlády zavedly po celém světě od zahájení operace Koronavirus – jako je karanténa, omezený pohyb, mytí rukou, nošení roušek, sociální distanc a další, jsou ve skutečnosti znaky okultního iniciačního rituálu. Tyto aspekty byly chytře přizpůsobeny současné falešné pandemii a maskovány jako skutečné strategie v oblasti veřejného zdraví. Jak jsem uvedl v předchozích článcích, tato pandemie je událostí typu 11. září, která byla pečlivě plánována po celá desetiletí.

Lidé, kteří řídí svět, které často nazývám konspirátory Nového světového řádu (NWO), ponechávají jen velmi málo náhodě. Jsou to černí mágové a provozují toto živé cvičení podobným způsobem, jakým provozují své tajné satanské rituály. V obou případech je cíl stejný: vyvést zasvěcence z jejich běžného způsobu existence, rozdělit je, vyvolat v nich podřízenost, přetvořit je do podoby svých vůdců, a nakonec je vrátit do nového normálu, odkud se nemohou vrátit ke starým způsobům a životům.

Iniciační rituál korony: Uzamčení a karanténa (izolace)

Každý dobrý rituál vyžaduje přípravu. První částí zahajovacího rituálu je izolace. Tato izolace slouží k oddělení zasvěcence od světských („světových“) záležitostí jeho života. Často se to dělá tak, že se přeruší veškeré vazby s vnějším světem. Někdy může být zasvěcenec poslán do temné místnosti nebo jeskyně; to také naznačuje blížící se znovuzrození z temného lůna. V dnešní době tato izolace vyžaduje také oddělení od technologií a všeho, co s nimi přichází (telefony, počítače, e-maily, sociální média atd.). Smyslová deprivace (zbavení smyslů) posílá zasvěcence na novou hladinu, kde není tolik připoután k víře a normám chování.

Při operaci Koronavirus bylo uzavření a karanténa izolačním aspektem rituálu. Ti, kdo si byli situace vědomi, si všimli, že karanténa celé komunity zdravých lidí je protimluv, protože samotné slovo karanténa znamená „stav, období nebo místo izolace, do kterého jsou umístěni lidé nebo zvířata, kteří přišli odjinud nebo byli vystaveni infekční nebo nakažlivé chorobě. Proto podle definice nelze karanténovat neinfikované, zdravé lidi; lze karanténovat pouze infikované, nemocné lidi. Na pořadu konání však bylo izolovat lidi všemi prostředky nezbytnými k dosažení prvního kroku iniciace.

Iniciační rituál korony: Mytí rukou (odmítnutí)

Dalším prvkem rituálu je obsesivní a nutkavé zaměření se na mytí rukou. Zatímco mytí rukou je obecně dobrý hygienický návyk, který může pomoci omezit šíření nemocí, operace Koronavirus ji posunula na zcela novou úroveň úzkosti z OCD (obsedantně-kompulzivní poruchy), samozřejmě podle plánu. Mytí rukou symbolicky připomíná příběh Piláta Pontského z bible, který si umyl ruce nad záležitostí týkající se osudu Ježíše Nazaretského a odmítl ho potrestat i osvobodit. Z tohoto pohledu je mytí rukou o odmítnutí. Ale kdo nebo co je odmítáno? „Starý normál“ svobody?

Iniciační rituál korony: Nošení masek / roušek (cenzura, podrobení, odlidštění, alternativní persona)

Masky často používá sama elita na svých večírcích a rituálech. Vzpomínáte si na satanskou scénu sexuálních orgií z Kubrickova filmu Oči dokořán? Masky skrývají identitu. Urychlují „smrt“ staré identity. Masky vytvářejí alternativní personu. To souvisí s neuvěřitelně důležitým tématem satanského rituálního zneužívání (SRA) a ovládání mysli. Při kontrole mysli používá „manipulátor“ mučení a zneužívání, aby oběť donutil k jejímu odloučení. Její mysl se odděluje a odpoutává od reality, aby se vypořádala s obrovskou bolestí, kterou jí působí. Je to vrozená mentální obranná strategie. Tím však oběť vytváří více „alterů“ nebo osobností, které jsou odtrženy od své základní osobnosti.

Tyto nové osobnosti nevědí o existenci jiných osobností, takže oběť může být naprogramována k tomu, aby dělala jisté věci (např. stala se sexuální otrokyní nebo nájemnou vražedkyní) a nevzpomněla si, že je dělala, protože poté může být vyvolána její jiná osobnost a po události se vrátit zpět do podvědomí. Pokud jde o ovládání mysli, masky jsou symbolem skrytých aspektů nebo osobností nás samých, na které se kontroloři NWO záměrně zaměřují svou podprahovou propagandou.

Nošení masek je v mnoha ohledech obrovské téma. V článku Odmaskování pravdy: Studie ukazují, že odlidšťující masky vás oslabují a nechrání vás (Unmasking the Truth: Studies Show Dehumanizing Masks Weaken You and Don’t Protect You) jsem se zabýval některými zdravotními důvody, proč je nošení masek nejen z lékařského hlediska neprospěšné a neužitečné, pokud se chcete před COVID chránit, ale že je to také potenciálně škodlivé pro vaše zdraví. Vedle těchto důvodů však existuje mnoho hlubších rovin, pokud jde o rituální aspekty masek. Za prvé, masky znamenají cenzuru, zakrývání úst, roubík a potlačování svobodného hlasu.

Pomyslete, kolik obrázků zobrazujících cenzuru ukazuje člověka s páskou přes ústa. Cenzura byla masivní součástí této agendy ještě předtím, než k ní oficiálně došlo, kdy všichni nadšenci Události 201 (Event 201) cvičili dlouhé hodiny simulaci o tom, jak budou vést oficiální výklad a cenzurovat alternativní názory. Za druhé, masky symbolizují podřízenost, vzdání se neomezeného přístupu ke kyslíku. Celá tato agenda není o viru, ale o kontrole. Jde o to donutit lidi, aby se podrobili vůli manipulátorů NWO, i když je právně a lékařsky neopodstatněná. Zatřetí, masky připomínají roboty. Odlidšťují nás. Odstraňují schopnost vidět zcela do tváře jiného člověka. Vytvářejí mezi lidmi odstup a odloučení, ztěžují nám komunikaci prostřednictvím řeči těla a ztěžují naši empatii vůči ostatním, protože tato empatie je často založena na skutečném vidění jiného člověka.

Iniciační rituál korony: Sociální distanc (nová normalita)

Jakmile se rituál uchýlí k dokončení, zasvěcení přejde do nového způsobu myšlení a nového způsobu chování. Oběť je přetvořena k obrazu jejích trenérů nebo manipulátorů, kteří prováděli rituál. V případě COVID je konečným cílem nový normál, kdy jsou všichni trvale odděleni a odpojeni (a také testováni, sledováni, odposloucháváni, monitorováni, léčeni a očkováni). Sociální distancování je ve skutečnosti antisociální distancování; jde o odstranění lidského doteku z našich interakcí. Dotek je totiž tím, co z nás dělá lidi.

Obecný cíl rituálu: Ničit staré a vytvářet nové

Kdybych měl celý iniciační rituál korony shrnout do jedné myšlenky, byla by to tato stará, ozkoušená a pravdivá. Ordo ab chao. Hegelovská dialektika. Problém, reakce, řešení. Fénix vstávající z popela. Všechny tyto fráze směřují ke stejné metodě: zničení starého, aby se uvolnila cesta pro vytváření nového. Tato metoda sama o sobě není špatná; záleží jen na tom, jak se používá. Skutečným účelem rituálu je změnit mysl a charakter, a to vědomě či nevědomě. Rituál může být použit jak pro bílou magii, tak i pro černou magii. Tuto techniku můžete použít například k překonání destruktivních návyků v sobě a stát se lepším člověkem. V kontextu celosvětového spiknutí tuto metodu používají konspirátoři NWO, aby učinili svět méně svobodným, méně mírumilovným, více kontrolovaným a více hierarchickým.

Závěrečné myšlenky

Operace Koronavirus je celosvětový rituál a jeho mnohé prvky jsou vysoce symbolické. Lidé jsou vedeni jako bezděční účastníci, aniž by věděli, jak podvědomě podporují hlubší agendu (například spoluprací s vlastním zotročením, podvolováním se směšným omezením, a dokonce aktivním hlídáním svých spoluobčanů).

Skutečnost, že tato falešná pandemie koronaviru je rituál, není překvapivá, vzhledem k tomu, že vnitřní jádro NWO jsou satanisté, kteří praktikují černou magii. Jak dosvědčují přeživší informátoři, některé z jejich satanských rituálů zahrnují znásilňování, lov lidí jako zvířat, masové orgie, pití lidské krve, kanibalismus a dětské oběti. Máme-li si tváří v tvář této temnotě skutečně zachovat svá práva a svobodu, musíme zůstat ostražití vůči hlubším symbolickým aspektům této agendy.

~~~

Se svolením převzato z: https://tadesco.org/odhaleni-okultniho-iniciacniho-ritualu-korony

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.