ZPRÁVY SLOUŽÍ K ODLÁKÁNÍ POZORNOSTI

31. 10. 2020 | PAPRSKY věstník č. 130 – říjen 2020 – Nový začátek

Během let jsem slyšel řadu rozhovorů s bývalými agenty. Objevovala se v nich shodná myšlenka: „Když slyším zprávy, musím se smát. Účelem zpráv je upoutat pozornost, aby lidem uniklo, co se děje v pozadí a o čem se nemluví.“

Když média mluví měsíce jen o boji proti neviditelnému nebezpečí prostřednictvím „nechtěných, ale nutných“ omezení lidských svobod, má nám uniknout něco velkého.

KOMUNISMUS 2.0

Nejedná se o „tajný plán“ – je to projekt dlouho připravovaný. Nazývá se „nový start“, „vynulování“. Aktuální obálka magazínu TIME vyjadřuje naději, že příští týden zmizí zásadní překážka k uskutečnění projektu, Donald Trump.

magazin TIME

Článek napsal Klaus Schwab, hlava Světového ekonomického fóra (WEF). Ve své letošní knize označuje plándemii jako jedinečnou příležitost pro vynulování a nový start.

Filmová reklama WEF pro „nový začátek“ ukazuje stav po dokončení procesu, v roce 2030. Budete bez vlastnictví a soukromí, ale šťastni! To, co potřebujete, si nekoupíte, ale pronajmete, transport provedou dróny. Maso budete mít výjimečně, a bude to maso vyrostlé v laboratoři, ne z opravdového zvířete. Energie se bude čerpat jen z obnovitelných zdrojů, vzduch a voda budou zcela čisté, lidé přírodu neohrozí, protože budou v postmoderních městských rezervacích a příroda jimi zůstane nedotčena.

Schwab píše, že zásadním problémem je nadbytek. Máme spoustu věcí, které vlastně nepotřebujeme, a proti tomu je třeba něco podniknout, jinak svět zničíme. (Tím nemá na mysli, že se on sám omezí na nejzákladnější potřeby k přežití, stačí, když to udělají ostatní.)

Schwab razí pojem „vědeckotechnická revoluce 4.0“. To znamená, že všechno budou mnohem lépe, rychleji a přesněji než člověk dělat roboti. Ale kdo ví… Možná už nebude tak snadné rozlišit, kdo je člověk a kdo stroj. Ve videu se každopádně slibuje, že orgány pro transplantace budou kdykoliv k dispozici z 3D tiskárny.

Před startem nového systému se musí zničit starý. Lidé by se sotva vzdali majetku a soukromí dobrovolně. Je zapotřebí skutečné katastrofy, aby lidé zažili opravdovou nouzi a vroucně toužili po nejnutnějších životních potřebách. Aby výsledné omezení nezakoušeli jako ústrk, ale jako milost.

VYNÁLEZ ZKÁZY

Toho, aby vynález zkázy zasáhl celý svět a ne jen jeho část, se ujala především Světová zdravotnická organizace WHO a Mezinárodní měnový fond.

Země, které se chovají dle scénáře, tzn. masky, karantény, diktatura a zničení ekonomiky za doprovodu jednohlasného chóru propagandy, dostávají od MMF příspěvky v řádu miliónů až miliard, případně snížení stávajících dluhů.

Běloruský president Lukašenko v létě prohlásil, že mu MMF nabízel 92 miliónů za vyhlášení restriktivních opatření. Když odmítl, nabídli 940 miliónů, a jelikož odmítl i to, hovoří se o něm od té doby jako o zlém diktátorovi. Přitom bylo vloni Bělorusko v mezinárodních statistikách, hodnotících aspekty sociální, technické a ekonomické úrovně zemí, v několika kategoriích na prvním místě světového žebříčku.

V dubnu prohlásil madagaskarský president Rajoelina, že má fungující tradiční rostlinný přípravek proti vzmáhající se chorobě (hlavní složkou přípravku je pelyněk); do deseti dnů jsou nemocní prý zase zdraví. Okolní země začaly přípravek dovážet. President prohlásil, že WHO ho chtěla uplatit 20 milióny, když přestane rostlinný přípravek vychvalovat.

O něco později sdělil president Tanzanie, že testy nejsou k ničemu, protože když státní laboratoři poslali vzorky pocházející z papáje, kozy a motorového oleje, vrátily se výsledky jako pozitivní.

Madagaskar nakonec ustoupil a soustředil se na zpřísnění opatření – doprovázená finančním přílivem z MMF se zdůvodněním, že země nyní splňuje kritéria stanovená pro poskytnutí odpovídající peněžní výpomoci.

Tanzanie (též v čele žebříčku afrických ekonomik) se do celosvětového žonglování s čísly již nezapojila a koncem dubna prohlásila plándemii za ukončenou. Jak myslíte, že se odráží tato situace vizuálně v grafech? Půl roku bez „infekcí“ a „úmrtí“… Pohleďte sami a najděte „chybu“:

pandemie-v-Tanzanii

S Afrikou se rozloučíme pohledem na chudobnou, hustě osídlenou republiku Burundi. Za necelý měsíc poté, co v květnu Burundi vyzvala zástupce WHO, aby opustili zemi a nepletli se do věcí, do kterých jim nic není, zemřel president Nkurunziza nečekaně na infarkt. Média dodnes našeptávají, že ve skutečnosti zemřel jaksi za trest, a sice na virus, který chtěl ignorovat. To zřejmě z první poloviny souhlasí. Jeho následovník prohlásil virus bez průtahů za úhlavního nepřítele země, za což dostal od MMF 7,5 miliónu na tři měsíce, s příslibem případného dalšího navýšení na 25 miliónů – z kterého zřejmě nakonec sešlo, protože počet obětí plándemie v Burundi zůstává dodnes beze změny: jediné úmrtí.

Co se týče evropských končin, Španělsko dostalo za drakonická opatření 130 miliard, a ať pohlédnete kamkoliv: čím větší útlak a ekonomický rozpad, tím štědřejší dotace; čím menší chaos v zemi, tím agresivnější mediálně-politická nevraživost.

Za několik dní proběhnou v USA volby. Bylo by bláhové očekávat, že tuneláři, odhodlaní vytunelovat celý svět, sbalí v případě prohry fidlátka a řeknou, že to tentokrát prostě nevyšlo… Čeká nás ještě mnohé překvapení… Široká část poblouzněného obyvatelstva věří v nutnost restriktivních opatření, a má hrůzu ze všech, kteří si zachovali zbytek zdravého rozumu.

Až budete sledovat v televizi a v novinách grafy vývoje plándemie, vzpomeňte si na následující obrázek. Vyvolává dojem, že duben je začátkem rovnoměrného a trvalého procesu. Ve skutečnosti znamená, že v zemi, která má trochu vyšší počet obyvatel než Česká republika, podlehla v dubnu jedna jediná osoba „viru“, a jinak – ani předtím ani potom – se nic nestalo.

Burundi---umrti-na-Coronavi

TZV. „ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA“ PŘED 100 LETY

Situace se opakuje. Tzv. „španělská chřipka“ skosila koncem 1. světové války více vojáků než nepřátelské kulky. „Španělská chřipka“ nepřišla ze Španělska, ale objevila se nejprve na americké základně v Kansasu. Tam totiž probíhala na vojácích od ledna 1918 experimentální očkovací orgie proti zápalu mozkových blan sérem získávaným z koní. Propuknutí epidemie v důsledku masového experimentálního očkování vojáků je spolehlivě doloženo ve zprávě amerického lékaře nadporučíka Gatese z července 1918.

Vojáci očkovaní v Kansasu proti zápalu mozkových blan začali umírat na zápal plic a ti, kteří to stihli, šířili nákazu na evropských bojištích. Rockefeller Institute navíc rozeslal sérum do Anglie, Francie, Itálie a dalších zemí a postaral se tak o skutečně celoplošné rozšíření.

U „španělské chřipky“ se zcela jasně nejednalo o „chřipku“ v dnešním smyslu slova: chřipka si totiž nevybírá a navštěvuje lidi bez ohledu na věk a pohlaví, přičemž starším a méně odolným jedincům může dát pěkně zabrat. Ale „španělská chřipka“ byla vybíravá a kosila životy v plném rozkvětu sil.

Zápal mozkových blan ani chřipka nebyla tenkrát ještě spojována s představou „choroboplodného viru“. Ta se zrodila teprve o dekádu později. Obě choroby byly bakteriálního původu.

Pojmy „chřipka“ či „influenza“ neměly tehdy takový význam jako dnes, ale byly souhrnnými pojmy pro onemocnění neznámého původu. (Etymologicky cosi jako „vliv shůry“.)

Studie amerického Národního ústavu zdraví z roku 2008 praví na základě pitev zhruba 9.000 plicních tkání obětí „španělské chřipky“, že přinejmenším 92,7 % padlo za oběť bakteriálnímu zápalu plic. K obdobnému závěru (98,2 %) dospěla studie z konce 60. let, v níž 164 ze 167 vzorků plicních tkání vykazovalo pneumokoky a streptokoky, případně ještě další bakterie.

HISTORIE SE OPAKUJE

Pamětnice Eleanor McBean říká – podobně jako Mahátma Gándhí v pojednání o přímých zážitcích s plošným očkováním – že epidemie se vyhnula pouze jedné kategorii lidí: těm, kteří odmítli očkování.

Jak vidno na obrázku, za 100 let se toho příliš nezměnilo: „Nos roušku, nebo jdi do vězení,“ vyhrožuje cedulka na hrudi „uvědomělé“ kalifornské občanky z roku 1918.

Kaliformie-z-roku-1918

Před 100 lety se setkáváme při zrodu „epidemie“ se jmény Rockefeller a Gates (dokonce dvakrát: jednou nadporučík Gates z kasáren v Kansasu, další Gates byl dlouholetým Rockefellerovým poradcem. Zdá se, že dnešní Gates není s nimi spřízněn a že jde o shodu jmen.)

Rockefellerova nadace popisovala v roce 2010 budoucí pandemii, z níž se zrodí nový světový řád. Gates prováděl nácvik budoucí pandemie koncem minulého roku. Experimentální očkování tehdy celosvětovou pohromu rozpoutalo, dnes ji má ukončit.

Tehdejší ztráty na lidských životech se odhadují na 50-100 miliónů. Budoucí ztráty v důsledku spásného experimentálního očkování odhaduje Bill Gates (zřejmě velice střízlivě) na 10 % z necelých 8 miliard, tj. asi tři čtvrtě miliardy lidských bytostí.

MYLNÁ PŘEDSTAVA EVOLUCE

Zmámeni ideologií evoluce, domníváme se, že jsme moudřejší než naši tupí předkové, kteří neměli ani mobil… To je zásadní mýlka. Odkojeni myšlenkovými zvratky Newtona, Einsteina, Freuda, bahníme si v domnělém vědění o světě, jako by pitvání mravence mohlo pomoci pochopit důmyslnost mraveniště.

Jásáme, když dokážeme odpovědět na zbytečné otázky v kvízech a zapomenout tak na okamžik, že nevíme, co je život, co je svět, co je bytí, v čem tkví láska a štěstí… Nevíme, protože raději luštíme křížovky a sudoku. Zprostředkují iluzi, že „něco víme“.

Zhypnotizovaně sedíme před obrazovkami, na nichž se hemží světelné body, v domnění, že prožíváme. A jsme spokojeni ve svých klíckách, pokud můžeme ukájet své laskominky a máme dostatek toaletního papíru.

THE GREAT RESET

Schwab pro nás maluje vizi spokojeného užitkového dobytka. Svět se již nedokáže navrátit do starých kolejí. Čeká nás nevyhnutelně něco nového, provázeno porodními bolestmi. Zdali to bude budoucnost užitkového dobytka nebo důstojné a láskyplné bytí, nezáleží na tom, co bychom raději, ale na tom, čemu se věnujeme.

Doplňující zdroje

~~~

Šamanka Namu komentuje na našem youtube-kanálu průběžně současnou situaci.

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.