AntiCovidový souhrn zpráv za prosinec 2020 (1. část)

Virologové se dopouštějí vědeckého podvodu

1.12.2020 | www.resetheus.org

Dr. rer. nat. Stefan Lanka napsal nový – jako vždy skvělý – článek s názvem Virologové se dopouštějí vědeckého podvodu. Pokud chcete porozumět tématice hlouběji, začtěte se do sdělení jednoho z předních světových virologů.

Obsah a znění veškerých odborných článků pojednávajících o všech patogenních virech svědčí nejen o tom, že virologové porušují zákony myšlení, logické zásady a závazná pravidla vědecké práce, ale i o tom, že sami prokázali nesprávnost svých tvrzení o existenci patogenních virů. Každý, kdo má zájem, ovládá angličtinu a osvojil si znalost používaných metod, zjistí, pokud si sundá hypnotizující brýle strachu a přečte si nezaujatě a racionálně, co tito autoři dělají a píší, že tito virologové (s výjimkou těch, kteří pracují s fágy a obřími viry, které se fágům podobají) považují běžné genové sekvence mylně za složky virů, což prokazuje nesprávnost základních hypotéz celého jejich vědního oboru. Zvláště patrné je to v případě tvrzení o existenci údajného viru SARS-CoV-2

Jelikož tito virologové svými tvrzeními a svým počínáním jednoznačně porušili zákony myšlení, zásady logiky a pravidla vědecké práce, lze je hovorově označit za vědecké podvodníky. Protože však trestní právo vědecký podvod neupravuje a v této oblasti zatím neexistují ani žádná precedenční rozhodnutí, navrhuji (a sám tak i učiním), aby byly provedeny kroky směřující k tomu, že bude soudem a v trestním právu konstatováno, že se virologové dopustili podvodu tvrzením o náležité odborné způsobilosti – tím, že předstírají, že postupují vědecky, ale ve skutečnosti jednají a argumentují v rozporu s vědeckými zásadami.

Vyzývám příslušné složky a orgány státu, aby stíhaly tyto podvodníky, kteří jednají v rozporu s vědeckými zásadami, aby jim zabránily v jejich počínání, které odporuje vědě a je ve svém důsledku protispolečenské a obecně nebezpečné. V okamžiku, kdy první soud konstatuje níže popsané skutečnosti a odsoudí prvního virologa za podvod, kterého se dopustil nepravdivým tvrzením o náležité odborné způsobilosti, bude ohlášen a stvrzen soudem konec pandemie a z celosvětové koronavirové krize se nakonec stane šance pro všechny.

Celý článek: www.resetheus.org/2020/11/28/virologove-se-dopousteji-vedeckeho-podvodu/?fbclid=IwAR1yxlm42JLvzFZoycUcSIoPknQP2YND3aTTTETI3vMvH037PVbRPoKB5Jc

 


Koronavirus – aneb Fašismus v bílém plášti Aneb Jedna špatná zpráva a jedna dobrá zpráva

2. prosinec 2020 | Michal Brand | www.czechfreepress.cz

Dnes dvě krátké zprávy. Jedna špatná, jedna dobrá. Vláda České republiky navrhuje zákon, podle kterého bude mít do budoucna „právo“ zavřít obchody nebo školy kdykoli se jí zamane i bez vyhlášení nouzového stavu.

Vláda také chce získat „právo“ fízlovat na každého občana České republiky přes jeho mobil i bez soudního povolení. A samozřejmě i bez vyhlášení nouzového stavu. Vše samozřejmě pod záminkou „hygienických potřeb boje proti pandemii“.

Nový centrální úřad Státní hygienické služby spadající pod ministra zdravotnictví má mít možnost i bez nouzového stavu rozhodnout o zavření obchodů či vysokých škol a získat také pravomoc sledovat mobilní telefon jakéhokoliv občana v případě, že úředník vyhodnotí, že je uživatel nakažený koronavirem.

Pozn.: Tak gestapo bude přejmenováno na „Státní hygienická služba“. A když jakýkoli úředník vyhodnotí, že je někdo nakažen (třeba koronavirem nebo čímkoli jiným, co se Jim bude hodit), že je potřeba profízlovat váš život, tak se tak stane. Bez soudního příkazu. Jen tak. Z rozhodnutí úředníka. Z rozhodnutí, proti kterému nebude ani soudní dovolání, „protože Covid“ nebo „protože nebezpečná rýma“.

Tady nejde o žádnou pandemii. Tady jde o snahy mocenských elit Západu nastolit absolutní totalitu, fašistický režim, ve kterém oni budou sedět v restauraci Rio a smát se nám, zatímco my všichni ostatní budeme zavřeni doma s profízlovaným soukromím a s rouškou na puse. Great Reset. Velké Vynulování. Vynulování jakýchkoli omezení pro ně, vynulování jakýchkoli práv pro vás.


Známá astroložka Alita Zaurak naznačuje: „Great-vyresetováni nebudeme My ale Oni.


Celý článek: www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/koronavirus-aneb-fasismus-v-bilem-plasti-aneb-jedna-spatna-zprava-a-jedna-dobra-zprava.html

 


Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize: Demostrace a podepisování podpisových archů 6.12.2020

V neděli 6.12. 2020 od 13.00 proběhne na Palackého náměstí v Praze demonstrace, kde bude přednesena naše petice a kde můžete předat nebo podepsat podpisové archy, které budou během příštího týdne odevzdány vládě a parlamentu ČR k následnému projednání.

Těšíme se na vaši podporu!

Odkaz: Občanský spolek HON pořádá Mikulášskou demonstraci 6.12.2020 a Mikulášská demonstrace proti vládním nařízením s průvodem

Zdroj: oznámení na www.petice.com/a/290412

 


Dr. Cowan – Důkazy prokazující neúčinnost roušek & Analýza studií (video)

Dr. Thomas Cowan mluví o řadě studií z minulosti prokazující, že nošení roušek nesnižuje míru přenosu nákazy. Mezi tyto studie patří i ty, které zkoumaly nošení a nenošení roušek na operačních sálech. Verdikt je jasný – roušky nefungují.

Video a textový přepis: www.otevrisvoumysl.cz/dr-cowan-dukazy-prokazujici-neucinnost-rousek-analyza-studii

Co NIKDO neříká o lockdownech (video)

Pokud zastáváte lockdowny, nesete spoluvinu v rozdělování rodin, máte svoji vinu na obrovském utrpení milionů lidí po celém světě. Nesete spoluvinu na uvalení těch nejchudších a nejzranitelnějších lidí v naší společnosti do ještě větší chudoby. Nesete spoluvinu na vraždě.

Video a textový přepis: www.otevrisvoumysl.cz/co-nikdo-nerika-o-lockdownech

 


JP Sears – Elitáři, co vás ovládají (www.Otevrisvoumysl.cz)

2 prosince, 2020 | www.otevrisvoumysl.cz

JP Sears v dalším parodickém videu hraje roli „elitářů”, kteří ovládají svět a lidstvo. Co nám asi chtějí říct?

JP: Mohu vás ujistit, že my elitáři nejsme motivováni penězi. I když je nás pár a vlastníme téměř vše, peníze nás nemotivují. Na takovou úroveň bychom neklesli. Peníze jsou měna chudáků. Nás motivuje vládnutí… konkrétně ovládání lidí. Pokud jste si mysleli, že je vzrušující vydělat kopu peněz, jen počkejte, jak budete mít kontrolu nad kopou skutečných lidí. Je to mnohem více vzrušující.

Celý článek: www.slovanskakosile.cz/2020/12/05/jp-sears-elitari-co-vas-ovladaji-www-otevrisvoumysl-cz

 


Maříková promluvila o (ne)povinném očkování: Lidé mají oprávněné obavy, že tu vzniknou občané dvou kategorií

05.12.2020 | Cz.sputniknews.com

Část z obsahu:

Očkovat či neočkovat, to je oč tu běží. Dokáže vláda tuto zapeklitou otázku vyřešit? Poslankyně SPD Karla Maříková se obává, že ano. Sputniku poskytla exkluzivní rozhovor poté, co její návrh (zákon o očkování se projednával 4.12.2020 v poslanecké sněmovně), který by zaručoval ryzí dobrovolnost vakcinace proti koronaviru, neprošel.

Žádná vakcína proti onemocnění covid-19 zatím není v Evropské unii oficiálně schválena, ale podle očekávání vlády první dávky mají do Česka dorazit na přelomu ledna a února. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) chce do konce léta příštího roku nechat naočkovat až 5,5 milionů obyvatel, což je zhruba 60 až 70 % dospělé populace.

Lidé dvojí kategorie: Poslankyně, která je sama povoláním zdravotní sestra, se domnívá, že veřejnost má oprávněné obavy ohledně toho, nakolik očkování proti koronaviru bude skutečně dobrovolné.

„Očkování nebude povinné, ale jsou oprávněné obavy díky vyjádření některých vládních představitelů a odborníků spolupracujících s vládou, že zde vzniknou občané dvou kategorií: očkovaní a neočkovaní s odlišnými právy a povinnostmi. To může někdo nazývat motivační kampaní, ale byla by to forma dobrovolně povinná,“ míní Maříková.

Výsledek lasování PRO “Vl.n.z. o distribuci očkování proti onemocnění COVID-19”: www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=74659

Celý článek: https://cz.sputniknews.com/nazory/2020120512888109-marikova-promluvila-o-nepovinnem-ockovani-lide-maji-opravnene-obavy-ze-tu-vzniknou-obcane-dvou

 


Zamyšlení nad „svobodnou vůli“ člověka a přijetím čipu do svého těla

Ve védických zdrojích se píše o svobodné vůli člověka a důležitosti, jak ji používá v jednotlivých osobních situacích. Náš život je spojen s životem na Zemi v projektu duality. Nejde ani tak o protiklady „dobra a zla“, jako přesněji o volbu „Tvoření nebo Destrukce“ – to určuje další zkušenosti a vytvářené situace.

K tomuto tématu mě zaujal článek Odpověď na propagační relaci „Čip pod kůži“ pravoslavného kanálu „Spas“, který si všímá osobní vůle ve vztahu k přijetí čipu pod kůži. Z části článku je následující citace:

Je částečné zotročení a je totální zotročení. Částečné zotročení je způsobeno každým hříchem, který je souhlasem se zlem a lží. Z otroctví jako je alkoholismus, sexuální zvrácenosti, narkomanie… se člověk může pokáním dostat – osvobodit. Je však i takové zotročení, kdy člověk v jediném rozhodnutí plně odevzdá svou vůli a pak už cesta zpět neexistuje. Před tímto zotročením Písmo svaté výrazně varuje! Týká se konkrétně dobrovolného přijetí čipu do těla. Samozřejmě, jiná situace je, pokud by byl člověk násilně očipován.

Dobrovolné přijetí čipu znamená přijetí nadvlády šelmy skrze její cejch, znak. Písmo říká, že po smrti takového čeká ohnivé jezero. Není už totiž schopen konat svou vůlí pokání, protože přijetím čipu se své svobodné vůle dobrovolně zřekl. Mnozí pravoslavní křesťané jsou rozhodnuti raději ztratit svůj život jako mučedníci, než by se zřekli své svobodné vůle, a tím i své spásy.

Jen dodávám, že osobně spojují volbu „přijetí čipu do svého těla“ též s testováním na koronavirus a připravovaným očkováním proti Covid-19.

Ing. Mojmír Mišun, správce webu Slovanskakosile.cz

 


Správa od Roberta F. Kennedy, Jr., ohledně vakcín proti COVID-19

6. prosinec 2020 | Robert Kennedy, junior

“Chci vás naléhavě upozornit na důležité otázky související s dalším očkováním proti Covid-19. Poprvé v historii očkování zasahují tzv. mRNA vakcíny nejnovější generace přímo do genetického materiálu pacienta a tím mění svůj individuální genetický materiál, který představuje genetickou manipulaci, která již byla zakázána a považována za trestnou. Tento zásah lze přirovnat k geneticky modifikovaným potravinám, které jsou také velmi kontroverzní.

Přestože média a politici v současné době trivializují problém a dokonce hloupě volají po návratu nového typu očkovací látky k normalitě, toto očkování je problematické z hlediska zdraví, morálky a etiky, ale i z hlediska genetických škod, které, na rozdíl od škod způsobených předchozích očkovacích látek budou nevratné a nesporné.

Vážení pacienti, po bezprecedentní vakcíně proti mRNA již nebudete moci doplňkovým způsobem léčit příznaky očkovací látky. Budete muset žít s následky, protože už nebudete vyléčeni pouhým odstraněním toxinů z lidského těla, stejně jako genetická vada jako Downův syndrom, Klinefelterův syndrom, Turnerův syndrom, zastavení genetické choroby srdce, hemofilie, cystická fibróza, Rettova syndrom atd. ), protože genetická vada je věčná! To jasně znamená: pokud se u vás objeví příznak očkování po očkování mRNA, nepomůžeme vám ani já, ani žádný jiný terapeut, protože škody způsobené tímto očkováním budou geneticky nevratné.

Podle mého názoru tyto nové očkovací látky představují zločin proti lidskosti, který nebyl nikdy v historii spáchán tak významným způsobem. Jak řekl zkušený lékař Dr. Wolfgang Wodarg: Ve skutečnosti by tato ′′slibná vakcína′′ pro drtivou většinu lidí měla být BANNOVÁNA (tj. zakázána), protože se jedná o genetické inženýrství!!”

Původní zdroj: FB synovce Roberta Kennedyho (český překlad: www.czechfreepress.cz/zdravi/sprava-od-roberta-f-kennedy-jr-ohledne-blizicise-vakcinace.html)

 


Naléhavý apel: Corona očkování zasahuje do DNA! (www.kla.tv)

 
 

Video rozlikněte ve větším rozlišení…

[strojový překlad] Podle oficiálního prohlášení federální vlády koronová pandemie skončí až poté, co bude pro obyvatelstvo k dispozici vakcína. Mnoho špičkových odborníků však varuje před velkým nebezpečím, které představují nové vakcíny, protože zasahují přímo do lidské DNA a mají být vyvinuty ve spěchu.

Bill Gates očekává 700 000 případů poškození vakcínou! Masmédia však tato nebezpečí do značné míry skrývají. Tento naléhavý budíček tedy není jen budíkem, ale výzvou k šíření těchto životně důležitých informací!

Můj VK s videem: https://vk.com/wall506018219_146

 


George Soros jmenoval prezidentem Open Society Foundations lorda Marka Mallocha Browna, dosavadního šéfa SGO Corporation Limited, která vlastní firmu Smartmatic a její software na falšování voleb!

Podle pozorovatelů se jedná o odměnu a povýšení britského lorda za úspěšné zmanipulování amerických prezidentských voleb ve prospěch Joea Bidena! Lord Brown bude mít za úkol lobovat v EU za elektronizaci voleb! V Česku nastal výpadek systému PES a po jeho opětovném nahození najednou vyskočila reprodukční situace opět na stupeň 4 a vláda už zase omezuje občany!

Z části článku je následující citace:

Stav hysterie kvůli covidové depresi udržují při životě upravované statistiky a informační systém, který připomíná počítače při amerických volbách

Nemusíte však mít rovnou volby, manipulovat se dá i s jinými výsledky, např. se statistikami [3] zemřelých na Covid-19, případně s počty nakažených. A dá se manipulovat i s reprodukčními čísly, podle přání a podle zadání. Včera přinesla čeká média informaci, že ministerstvu zdravotnictví zažilo v neděli výpadek [4] informačního Protiepidemického systému PES. Celý informační systém, který propojuje hygienické stanice, odběrná místa a nemocnice, prostě na několik hodin zkolaboval, nefungoval. A když konečně naskočil, najednou se skokově změnilo reprodukční číslo a PES vyskočilo z trojky na čtyřku.

Vláda nelenila a hned v pondělí rozhodla znovu o omezování provozu restaurací, ty mají zavírat nově už ve 20 hodin. Někdo prostě do systému naťukal velká čísla, hausnumera, aby reprodukční číslo v ČR znovu vyletělo nahoru, nikdo té maškarádě už nevěří, ale testy jsou nakoupeny a co hlavně, vakcíny jsou nasmlouvány, musí se odebrat, a když reprodukční číslo bude v ČR klesat, tak než dojde na očkování, koronavirus odejde a bude průser, nikdo se nepřijde očkovat. 

Takže je jasné, že takový stav nemohou připustit, proto najednou vypadne informační systém, několik hodin nejede, systém před výpadkem ukazoval stupeň č. 3 a jakmile systém naskočil, tak PES byl najednou už na stupni č. 4. Úplně stejně jako v USA při volební noci, když Donald Trump měl výhru v kapse, ale potom v pěti klíčových státech o půlnoci vypnuli sčítací mašiny a zastavili počítání, a když potom ráno sčítání bylo obnoveno a počítače znovu naskočily, najednou skokově se změnil výsledek voleb v těchto 5 státech. Oni si myslí, že lidé jsou úplně tupí, tak neskutečně tupí, že si nedokáží dávat dohromady informace a souvislosti.

Nejprve silně utáhnout, potom lehce povolit. Potom zase silně utáhnout, a potom zase lehce povolit. Až nakonec nebude co povolovat…

Celý článek: https://aeronet.cz/news/george-soros-jmenoval-prezidentem-open-society-foundations-lorda-marka-mallocha-browna-dosavadniho-sefa-sgo-corporation-limited-ktera-vlastni-firmu-smartmatic-a-jeji-software-na-falsovani-voleb

 


Slovensko se bouří: Tamním majitelům restaurací a fitness center došla trpělivost a hodlají otevřít i přes zákaz

07.12.2020 | cz.sputniknews.com

Majitelé desítek restaurací a kaváren po celém Slovensku v pondělí oznámili, že v úterý otevřou své podniky, a to i přes zákaz vlády. Vzápětí se k nim přidali i majitelé fitness center. Nespokojení restauratéři se odvolávají mimo jiné i na aktuální situaci v České republice, kde už restaurace mohly minulý týden otevřít.

Celý článek: https://cz.sputniknews.com/slovensko/2020120712897368-slovensko-se-bouri-tamnim-majitelum-restauraci-a-fitness-center-dosla-trpelivost-a-hodlaji-otevrit

 


Eusojuz již zaplatil za vývoj vakcín a teď je zaplatí podruhé

V zákoně o povinném očkování z minulého týdne je klauzule, že EU vybere dodavatele vakcín pro své členské země, zaplatili jsem za vývoj a teď zaplatíme za dodávku,  jako by to jednou nestačilo?!?!

Změna paměti dávno není SCI-FI viz článek „Ano, umíme vymazat i pozměnit paměť, není to sci-fi,“ varuje Dr. Charles Morgan:

V době koronaviru, 5G a mRNA vakcín Dr. Charles Morgan skvěle vysvětluje, co to dohromady dokáže. Dr. Charles Morgan v roce 2018 o psycho-neurobiologii a válce: „Toto všechno je nyní k dispozici. Není to science fiction.“

DREADDs: „Můžete vytvořit buňku, vložit ji do těla a dálkově ji aktivovat. Takže máte kapacitu vytvořit jakýkoliv produkt, pokud znáte DNA sekvenci, vložit/injektovat ho do žijícího systému a na dálku ho ovládat. Může to ovlivnit způsob myšlení, jednání.“ Tato technologie existuje, můžete aktivovat věci v mozku jiných lidí.

„Můžeme vymazat paměť? Můžeme pozměnit paměť?… Odpověď je: Ano.“

Více v celém článku: https://ac24.cz/en/-/ano-umime-vymazat-i-pozmenit-pamet-neni-to-sci-fi-varuje-dr-charles-morgan

 


…. ANEB DALŠÍ KONSPIRAČNÍ TEORIE O C-VAKCÍNÁCH

A máme je tady! Dokonce v rekordně krátkém čase: vakcíny, které spasí celý svět a vrátí nám zpět naše obyčejné životy. Vděčíme za to především největšímu filantropovi světa Billu Gatesovi a pilným pharma-gigantům Pfizer, AstraZeneca, Moderna a dalším. Vakcíny jsou odzkoušené, téměř stoprocentně účinné, mají jen zanedbatelné drobné vedlejší účinky.Dostaneme je od velkorysého establišmentu zdarma, v některých státech dokonce plánují lidem zaplatit v přepočtu přes 30.000 korun za to, že se nechají dobrovolně očkovat. Potud souhrn oficiálního nadšeného soudružského tleskání.

Více o tom, co „pokročilé“ vakcíny obsahují: www.slovanskakosile.cz/2020/12/09/aneb-dalsi-konspiracni-teorie-o-c-vakcinach

 


Premiér Andrej Babiš členem Aspen Institutu a na jeho listopadové konferenci 2020 vystoupil s příspěvkem “Kam kráčíš, Česko 2020” v diskusní sekci “Restart střední Evropy”

Pro 8, 2020 | aeronet.cz

Rána z čistého nebe: Premiér Andrej Babiš se v tichosti stal členem Bakalova havlistického Aspen Institutu, už má na webu Aspenu vlastní profil a v listopadu vystoupil na konferenci Aspenu spolu s rakouským premiérem Sebastianem Kurzem! Ten už má u Bakaly na webu Aspenu také svůj profil!
A nechybí ani profil ministra průmyslu a obchodu, který nedávno v televizi propagoval knihu šéfa Světového ekonomického fóra Klause Schwaba o Velkém resetu v důsledku Covid-19 světové pandemie! Všichni pospolu v jednom globalizačním klubu, a proto PES v Česku, a proto covidová hysterie v Česku!

Pokud kroutíte hlavou nad tím, proč v Česku ministerstvo zdravotnictví představilo dne 13. listopadu podivný protiepidemický systém PES [1] a proč premiér Andrej Babiš přišel s neuvěřitelným nápadem na celoplošné testování, které má být zahájeno pouhé 4 dny před svátkem narození Krista, tedy před Vánoci a v předvečer zimního Slunovratu 20. prosince, tak pro vás máme vysvětlení a rozuzlení. Premiér ČR Andrej Babiš se totiž minulý měsíc v naprosté tichosti stal členem Aspen Institutu založeného Zdeňkem Bakalou.

Český premiér již má na webu Aspenu svůj vlastní členský profil [2], který podle internetového archivu na konci října 2020 ještě na webu neexistoval, takže musel vzniknout až v listopadu poté, co Andrej Babiš vystoupil 19. listopadu na konferenci Aspenu s názvem “Kam kráčíš, Česko 2020” [3] a premiér na konferenci vystoupil s příspěvkem v diskusní sekci s názvem “Restart střední Evropy”, což je globalistická agenda pod kuratelou Světového ekonomického fóra a jeho šéfa Klause Schwaba. Bum, a je to venku!

Celý článek: https://aeronet.cz/news/rana-z-cisteho-nebe-premier-andrej-babis-se-v-tichosti-stal-clenem-bakalova-havlistickeho-aspen-institutu-uz-ma-na-webu-aspenu-vlastni-profil-a-v-listopadu-vystoupil-na-konferenci-aspenu

 


Někteří umělci propagují hromadné PCR testování před koncerty a hudebními festivaly

Pro 9, 2020 | aeronet.cz

ORWELL-19: Daniel Landa a Janek Ledecký z Blanického manifestu se odkopali a natočili propagandistické video na PCR testování lidí, kteří chtějí chodit na koncerty! Lidé budou dostávat náramky jako dobytek, před koncertem podstoupí výtěry, výsledek jim přijde do 2 hodin, a když bude pozitivní, agentura zatepla nabonzuje fanouška na hygienickou stanici! To nechceš! Člověk tím přivolá problémy i na svého zaměstnavatele a ostatní zaměstnance, kteří s fanouškem pracují na stejném pracovišti! Jiří Kobza z SPD znovu perlí a vyzývá k disciplíně a k dodržování protiepidemických opatření PES, jinak se prý nepodaří infekci potlačit!

Celý článek: Aeronet.cz/news/orwell-19-daniel-landa-a-janek-ledecky-z-blanickeho-manifestu-se-odkopali-a-natocili-propagandisticke-video-na-pcr-testovani-lidi-kteri-chteji-chodit-na-koncerty-lide-budou-dostavat-naramky

 


„Pandémia“ Covid: je vytvorená úmyselná hospodárska depresia Globálny „štátny prevrat“?

10. prosinec 2020 | Michel Chossudovsky | www.czechfreepress.cz

Červené zóny, maska na tvár, spoločenské dištancovanie sa, rušenie škôl, vysokých škôl a univerzít, už žiadne rodinné stretnutia, žiadne narodeninové oslavy, hudba, umenie: už nie sú pozastavené kultúrne udalosti, športové udalosti, už nie sú svadby, „láska a život “je úplne zakázaný. A v niekoľkých krajinách sú Vianoce pozastavené … Je to ničenie životov. Nepripomína Vám to niečo?

Z části článku je následující citace:

„Veľký reset“

Rovnakí silní veritelia, ktorí vyvolali globálnu dlhovú krízu Covid, teraz ustanovujú „nový normál“, ktorý v podstate spočíva v zavedení toho, čo Svetové ekonomické fórum označuje ako „Veľký reset“:

Nezamestnaní (a bude ich veľa) budú mať univerzálny základný príjem a boli by im odpísané dlhy (zadĺženie a bankrot v obrovskom rozsahu je zámerným výsledkom blokovania a obmedzení) výmenou za odovzdanie ich majetku finančným inštitúciám, ktoré pomáhajú pri uskutočňovaní tohto veľkého resetu . WEF tvrdí, že verejnosť zbavená majetku si „prenajme“ všetko, čo potrebuje. Samozrejme elita, ktorá zaviedla tento „skvelý reset“, bude vlastniť všetko. (Colin Todhunter, Dystopian Great Reset, November 9, 2020)

V roku 2030 „Nič nebudete vlastniť a budete šťastní.“ Lockdown a zatvorenie globálnej ekonomiky sú „zbraňami hromadného ničenia“. Riešime rozsiahle „zločiny proti ľudskosti“.

Veľký reset je spoločensky rozdeľujúci, je rasistický. Je to diabolský projekt globálneho kapitalizmu. Predstavuje hrozbu pre veľkú väčšinu pracujúcich Američanov, ako aj pre malé a stredné podniky. Biden-Harrisova administratíva, ktorá sa aktívne podieľa na uskutočňovaní „Veľkého resetu“, predstavuje hrozbu pre ľudstvo.

Joe Biden bude presadzovať prijatie „Veľkého resetu“ WEF na národnej aj medzinárodnej úrovni, s ničivými ekonomickými a sociálnymi dôsledkami. Svetové ekonomické fórum (WEF) 2021, naplánované na leto 2021, sa zameria na implementáciu „Veľkého resetu“ .

Pokiaľ nedôjde k významnému protestu a organizovanému odporu na národnej i medzinárodnej úrovni, bude Veľký reset zakotvený do domácich aj zahraničných programov zahraničnej politiky administratívy Joea Bidena-Kamaly Harrisovej. Je to to, čo nazývate imperializmus s „ľudskou tvárou“.

Celý článek: www.czechfreepress.cz/tema-tydne/pandemia-covid-je-vytvorena-umyselna-hospodarska-depresia-globalny-statny-prevrat.html

 


Vakcína společnosti Pfizer způsobila již u dvou lidí ve Velké Británii ihned po vpíchnutí prudký anafylaktický šok a americká FDA odhalila, že během zkoušek vakcíny Pfizer došlo u 4 dobrovolníků k ochrnutí obličeje, jaké se projevuje při mozkové mrtvici! Už je jasné, proč se Andrej Babiš, ani Igor Matovič sami do očkování nehrnou, český ministr zdravotnictví dokonce už dostal od Hamáčka pro jistotu ozbrojenou ochranku! Proč? Protože vědí, co se chystá na lidi, a že se to lidem líbit nebude! Slovenský premiér dostal pancéřové auto, politici mají strach!

Pro 10, 2020 | aeronet.cz

Z části článku je následující citace:

Zdravá společnost by nikdy nenechala politiky a procesy zajít tak daleko, v jakém stavu jsme dnes. Společnost a populace je už neschopna pudu vlastní sebezáchovy

V této kritické chvíli by mělo ve zdravé občanské společnosti vypuknout povstání, vzpoura svobodného lidu, došlo by k milionovým demonstracím, ke svržení vlády, k pozatýkání představitelů farmaceutických firem, ke zmražení jejich majetků, k pozatýkání lobbistických skupin a organizací, a došlo by k ustavení vyšetřovacích výborů, které by stanovily výši škody, kterou politici tímto covidovým spiknutím a lockdowny způsobili občanům od počátku roku 2020. Jenže, zdravá společnost je pojem, který dnes už v žádné populaci neodráží skutečnost. Společnost hru na koronavirus přijala, akceptovala, věří tomu, lidé se postupně fašizují, lidé bez roušek jsou napadáni na ulici, jako kdyby roznášeli mor. Kulturní fronta začne propagovat očkování v ČR, v televizi, očekávejte okolo Vánoc kampaň na očkování, jako už teď běží od Dana Landy na testování.

Očekávejte, že politické strany a osobnosti zaštiťující se vlastenectvím, se v následujících týdnech odkopají a začnou vyzývat k nošení roušek, k podstupování testů jako propustky k normálnímu životu, k očkování jako cesty k návratu ke svobodě. Uslyšíte od politiků z tzv. fiat alternativy, aby poslouchali a disciplinovaně plnili opatření ministra zdravotnictví, který právě dostal ochranku. Končí rok 2020, který byl přípravou a zkouškou na to, co natvrdo přijde v roce 2021.

Politici a marionety již vědí, a proto nakupují pancéřované limuzíny, pořizují si ochranky. Mají za úkol od globalistů nedovolit a nepřipustit svým občanům a národům návrat do normálu ve svých zemích, už nikdy. Za použití všech prostředků, za pomoci falšování statistik mrtvých a nakažených, za pomoci lockdownů, za pomoci Nouzových stavů, za pomoci mediální hysterie, za pomoci známých umělců a jejich propagování covidového PCR testování, za pomoci zákazů vycházení, za pomoci apartheidu, za pomoci všech opatření nikdy nedovolit lidu a národům návrat do stavu světa před vypuknutím covidové operace.

Celý článek: Aeronet.cz/news/vakcina-spolecnosti-pfizer-zpusobila-jiz-u-dvou-lidi-ve-velke-britanii-ihned-po-vpichnuti-prudky-anafylakticky-sok-a-americka-fda-odhalila-ze-behem-zkousek-vakciny-pfizer-doslo-u-4-dobrovolniku

 


Stránka je průběžně doplňována     ~~~     Základní popis a cíl koronavirové pandemie a možná řešení

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.