Premiér Orbán na CPAC: PROTI ZÁPADNÍM ZEMÍM BYL VYPUŠTĚN VIRUS NIČÍCÍ NÁRODY

Náhledový obrázek: Maďarský ministerský předseda Viktor Orbán promlouvá na akci CPAC Hungary (Konference konzervativní politické akce) v Budapešti ve čtvrtek, 4. května 2023.

MAĎARSKO: Maďarský ministerský předseda posluchačům v Budapešti řekl, že jeho země může fungovat jako inkubátor utvářející budoucnost konzervatismu.

Západ se potýká s „národy ničícím virem“ vypuštěným progresivními idealisty, který pokud konzervativci nepovedou boj k jeho zvládnutí, zničí civilizaci, varoval maďarský ministerský předseda Viktor Orbán.

Maďarský ministerský předseda, na kterého se pohlíží jako na vrcholného vůdce hnutí Západních konzervativců, ve čtvrtek v Budapešti v projevu na CPAC Hungary stovkám politiků, národních vůdců a konzervativních aktivistů, kteří se do Budapešti shromáždili z celého světa, vyslal varování.

„Byl proti nám rozpoután útok virem. Ten virus vyvinuli v progresivně liberálních laboratořích,“ řekl Orbán. „Tento virus útočí na nejzranitelnější místo Západního světa a tím je národ. Je to národy ničící virus, který naše národy atomizuje a rozpráší.“

Maďarský vůdce řekl, že na jeho zemi se pohlíží jako na inkubátor konzervativního myšlení a jako na jednu z hlavních bašt, která ještě zbyla, aby odporovala globalismu. Uvedl, že konzervativci se do Budapešti sešli ze zemí jako Spojené státy, Mexiko, Brazílie, Izrael a Japonsko.

To není špatná společnost, ale jak se Maďaři do tak vybraného klubu dostali? Nejsme velcí, nejsme hroziví, nejsme bohatí, nemáme velikou armádu, nemáme ohromné HDP a nejsme moc lidnatí. Koho bychom zajímali? Ale i tak tu všichni dnes jsme.

Myslím, že jeden důvod, proč jsme v tomto elitním klubu, existuje. Je tu jedna věc, která z naší země dělá důležité místo. Skutečností je, že Maďarsko je ve fakticky inkubátorem, kde se experimentuje s konzervativními politikami budoucnosti. Maďarsko je místem, kde nejenže o porážce progresivních liberálů a o obratu ke křesťanskému konzervatismu mluvíme, my to i uskutečňujeme.

Maďarský ministerský předseda řekl, že útok, s nímž se Evropa potýká, není ekonomický, nýbrž to ve skutečnosti jde hlouběji do samotných hodnot a kultury, které Evropu definovaly po generace.

Oznamuji vám, že my všichni jsme terčem útoku, v Evropě stejně jako v Americe. Rovněž vám musím oznámit, že ten útok není ekonomický. Máme co dělat s biologickou zbraní,“ řekl Orbán. „Národ je ohromným vynálezem Západu. Je to srdce svobodného světa, je ale i Achillovou patou Západního světa. Jestli se národy odpaří, rozpadnou, zkorodují, tak se možnost svobodného života vytratí a Západ padne. Lidé bez vlasti nemohou být nikdy svobodní, mohou být jen tlapami globální elity bez domoviny.

Ač dnes se to může zdát pro mnoho konzervativců samozřejmostí, tak Maďarsko nebylo vždy baštou konzervatismu. Orbán a Maďarsko se ve skutečnosti vyškrabali do mezinárodních titulků, jakmile jeho země zaujala v letech 2015-2016 tvrdý postoj k imigraci. V překvapivém kroku však konferenci CPAC Orbán řekl, že musí za jeho politický dar poděkovat miliardářskému oligarchovi Georgi Sorosovi, neboť Maďarsku pomohl dostat se na politickou mapu a definovat Maďarsko jako zemi oddanou ochraně evropských hranic a kulturního dědictví.

Ale nic není dáno. Člověk činí, Pánbůh mění. Maďarský experiment ve skutečnosti za tu celosvětovou proslulost vděčí Georgi Sorosovi. Bůh vrtošivě působí záhadnými způsoby. Kdyby George Soros na Maďarsko nezaútočil, kdyby neoznámil svůj program přesídlit miliony ilegálních imigrantů do Evropy pomocí svých žoldnéřů z neziskovek, tak bychom se nikdy do těch titulků nedostali. Ale strýček George opravdu svůj program přesídlení oznámil, nasadil svou armádu neziskovek a rozběhl realizaci svého velkého plánu. Zaplavili Balkán ilegálními migranty a připravili trasy pašeráků lidí do srdce Evropy a pak se hrnuli do Maďarska. My zařvali halt, postavili jsme se tomu, bránili jsme se, vybudovali jsme plot a svou zemi jsme chránili.

Orbán řekl, že to bylo uprostřed bitvy o migraci se Sorosem, neziskovkami a Bruselem, kdy si uvědomil, jak se v té bitvě musí bojovat.

Mezitím jsem si též uvědomil, že to k ochraně našich hranic nestačí, nestačí fyzický boj za naši sebeobranu; svoji zemi můžeme bránit jen, zapojíme-li se i na intelektuálním a ideologickém bojišti, protože migrace je důležitou součástí liberálně progresivní filosofie. Neměli jsme na výběr než do toho zahrnout ideologii otevřené společnosti a spolu s ní celé impérium George Sorose.

Orbán tvrdil, že Maďarsko nebylo zemí, která útočila, nýbrž že se spíše soustředila na obranu.

My Maďaři neútočíme. Nechceme říkat jiným zemím, co si mají myslet o migraci, o genderové teorii nebo o evropském superstátu. A určitě nechceme Američanům říkat, co si mají myslet. Každý národ má právo žít podle své vůle a kvality. Ano, my neútočíme, my se bráníme. Bráníme se, protože globalistická progresivní elita nám chce vnutit svou zvůli, chtějí nám říkat, co si máme myslet a jak žít.

Maďarský vůdce též znovu zdůrazňoval důležitost národního státu, varoval ale, že existence národní suverenity je v ohrožení.

Přátelé, idea národa je naším konkrétním Západním dědictvím. Proto ji Maďaři vyznávají, proto uzavírají pokrevní pakt, proto se organizují do národa, proto jsme se přidali k Západnímu světu a proto jsme se nerozplynuli v mlze historie, jako se to stalo jiným lidem z Asie, kteří přišli na Západ. S tím, jak se po Západě šířila politická organizace založená na národě, tak jsme rostli, předběhli jsme v soutěži civilizací své Západní protějšky. Ukázalo se, že národ je nejlepším rámcem. Je to nejlepší rámec pro probuzení spících sil v občanech země a pro službu zájmům celé komunity. Pokud někdo zná, akceptuje a oblíbí si společný jazyk, historii a kulturu, tak je plnocenným členem národa a je tudíž svobodný. To bylo v Západní civilizaci velkou výhodou. Proto jsme byli po staletí před jinými kontinenty. To je tou konkurenční výhodou civilizace, moji drazí přátelé, a ta je teď předmětem útoku. A je mi líto, že musím říci, že ten útok je úspěšný.

Varoval, že jiné civilizace po světě nejenže Evropu ekonomicky dohnaly, ale ve skutečnosti „nás prostě předehnaly,“ a lamentoval nad faktem, že teď na Západní svět připadá jen asi 40 procent světového ekonomického produktu v porovnání s více než 60 procenty na přelomu století.

Západ navíc ztrácí tempo, pokud jde o růst populace s rapidně upadající demografií „maskovanou“ masovou imigrací. Západ má se svým ekonomickým, kulturním a demografickým úpadkem pořád jen jednu věc, ještě má svou vojenskou sílu, řekl Orbán.

Takže si nevedeme dobře, Západ si v soutěži civilizací dobře nevede a nejhorší je, že z toho můžeme vinit jen sami sebe. Nemáme žádného konkurenta, který by sem mohl vnést takovou zkázu. Když levice na svět ten virus vypustila, tak mnozí konzervativci vážně říkali, že ten protinárodní virus je jen laboratorní odpad. Říkali, že levice přeci nechce vypustit na svět svůj radikalismus, takže oni sami to zabrzdí. K tomu ale nedošlo. Nebuďme naivní. Dnes vidíme, že ten virus neunikl, byl vypěstován, pěstují ho a šíří ho po celém světě. Migrace, genderismus, wokismus – to všechno jsou jen varianty, varianty toho samého viru.

Dámy a pánové, podstatou ilegální migrace je zničení národní komunity. Je to rozbití kulturní báze nezbytné pro fungování národního státu a místo něj vytvoření marginalizovaných, atomizovaných, sice koexistujících, ale nepřátelských skupin, které nikdy nezformují komunitu a které nakonec nikdy nezformují stát.

Pak Orbán obrátil svou pozornost na kulturní debatu zaplňující v posledních letech jak Evropu, tak USA, když se zaměřil na ideologii woke (probuzených) a genderovou propagandu, které levice využívá pro svoji progresivistickou agendu.

To woke hnutí a genderová ideologie jsou přesně tím, čím býval komunismus a marxismus. Uměle rozdělují národ do menšin, aby rozdmychali mezi těmi skupinami rozkoly. To je jejich mocenská báze. Maďarský konzervativní experiment je úspěšný, protože my marxisty poznáme už na míle daleko a i počichu, i když je nevidíme. Seděli na nás 50 let. I genderismus a wokismu rozděluje náš národ na třídy a prohlašuje, že třída je důležitější než národ a má přednost před náležení k národu a přednost před národní identitou. Já, přátelé, jsem 26 let žil pod marxistickým útlakem.

Jakmile jim v hlavě začne řádit třídní boj, tak se země založené na mírumilovné spolupráci přemění na scény rozvratu. Už v nich nebude vzájemná úcta a vzájemná akceptace a zůstane jen nezpochybnitelné nepřátelství. Dámy a pánové, třetí variantou toho viru, který dnes ohrožuje Západní národy, je progresivistická zahraniční politika.

Pak maďarský vůdce vznesl otázkou Západní zahraniční politiky a tvrdil, že progresivní vlády mají v úmyslu lidi a země označovat buď za „dobré“ nebo „zlé“, což je v moderním politickém klimatu nebezpečná politika.

Progresivní zahraniční politika nás vždy zavede do války. Ta ve jménu exportu demokracie podvrací země, a oni utečou a tebe to pohltí, uvíznete v tom binci, který to vytvořilo. Už jsem viděl mnoho takových barevných revolucí. Ty začínaly slogany o svobodě a pokračovaly s liberální, progresivní převýchovou s polepšováním člověka. Skončilo to pak v chaosu, zmatku a zahanbení opuštěných zemí.

Jsem si jist, že kdyby byl Trump prezidentem, tak by Ukrajinu a dnešní Evropu nepostihla žádná válka, takže vraťte se, pane prezidente, a udělejte Ameriku opět velikou a přineste nám mír.

Dámy a pánové, v posledních letech progresivisté opět svět rozdělili na dobré a zlé, nacisty, ne-nacisty, demokracie a autokracie. Progresivisté vždy protlačují imperialistické politiky. To, co předvádí, je jak příklad z učebnice imperialismu. Nejdříve na země vyvíjí diplomatický tlak. Očekávají od nich, že ukáží barvu. Zda podpoří migraci, zda podpoří genderovou propagandu, relativizaci rodin, sexualizaci dětí. Ti, kdo to odmítnou udělat, jsou nepřátelé a vyhlásí se na ně liberální fatwa. Řeknete-li, že genderové a LMBTQ hnutí znamená sexualizaci dětí, obviní vás ze zrady Západních hodnot. Řeknete-li, že univerzity by neměly být o woke ideologii, nýbrž o hledání pravdy, tak napadáte akademickou svobodu. Řeknete-li, že válka není v zájmu Západního světa, tak vás označí za Putinova dezoláta. Tady v Budapešti nás to už jen trochu otravuje, nemůžeme to ale brát na lehkou váhu. Posledním cílem imperiální zahraniční politiky progresivních je zbavit členské státy EU práva mít svou vlastní zahraniční politiku. To se musí zastavit a o to bude v nadcházejících měsících v Bruselu největší bitva.

Podle Orbána naštěstí ten virus vypuštěný progresivisty v Západním světě se v některých zemích nejenže začíná omezovat, ale začíná se mu i vzdorovat. Maďarský ministerský předseda pochválil volební vítězství Giorgie Meloni loni na podzim, stejně jako znovu zvolení Benjamina Netanyahua v Izraeli.

Těšíme se, že paní Meloni, takže italští bratři a sestry co nejdříve předvedou inspirující výsledky. A v Jeruzalémě také zvítězily konzervativní síly.

Sice vidím, že progresivní levice tento fakt stejně nepřijala, i tak mám ale pro ministerského předsedu Netanyahua dobrou zprávu, čím jsou liberálové hlasitější, tím rychleji ztrácí popularitu. Říkám to ze zkušenosti. A teď je máme před sebou.

Před sebou máme slibné španělské volby a hvězdy jsou nakloněny i našim polským přátelům. A pak volby do Evropského parlamentu, kdy konečně můžeme s sebou strhnout konzervativní elity a tu bruselskou bažinu konečně vysušit.

Orbán dodal, že ti, kdo z toho viru mají strach, se při hledání léčby na něj nemusí trmácet nikam dál než do Maďarska, kde jeho vláda se stoickým klidem dále prosazuje konzervativního hodnoty a tváří v tvář liberální opozici z Bruselu jí dále vzdoruje.

Zastavili jsme na svých hranicích migraci, zakázali jsme sexualizaci dětí a genderovou propagandu ve školách a nekompromisně pracujeme i pro mír. Funguje to. Vyhráli jsme čtyřikrát za sebou. Lidé mají pocit, že se hraje jejich hra. Podporují proto politickou sílu, která chrání a zastupuje zájmy celého národa. Ano, vůle lidí, čili demokracie samotná, je hlavní slabinou těch progresivistických sil. Copak v tom chceme uvíznout?

Dámy a pánové, existují dva způsoby, jak se zmocnit města, jak už to věděli i ve starém Římě. Buď se zmocníte hradeb toho města, nebo uchvátíte svatyně města. Já radím, abychom začali se svatyněmi, pak dostaneme i ty hradby. V posledních letech jsme už dostali ohromné evropské svatyně. Budapešť, Varšava, Řím, Jeruzalém, Vídeň nejsou beznadějné, pravdou ale je, že dvě hlavní svatyně moderní demokracie, Washington a Brusel jsou stále v rukou liberálů. Pojďme zařídit, aby tomu tak už nebylo.

Přeji vám všem přitom Boží podporu a houževnatost. A když už jsme se sešli 4. května (May 4 – podobné may the Force be with you z kultovních Hvězdných válek), tak ta síla bude s vámi.

AUTOR: John Cody

~~~

Zdroj: https://cz24.news/premier-orban-na-cpac-proti-zapadnim-zemim-byl-vypusten-virus-nicici-narody/

 

 

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.