Beseda Hany Sar Blochové u příležitosti vydání nové knihy Strážkyně paměti (11.5.2023, Lhota u Vsetína)

Hana Blochova - 11.5.2023 Lhota u Vsetina

Naši předci, rodina duše, původ Slovanů
a jejich role na Zemi, hvězdné národy a
Bohyně Matka Země, krystaly a cesta duhy.
Přednáška a prezentace nové knihy
v místě bude možné zakoupit knihu,
cena knihy 550 Kč

„STRÁŽKYNĚ PAMĚTI“
Původ Slovanů a jejich dnešní role na Zemi
RNDr. et Mgr. Hana Blochová / Rosa de Sar

Obsah přednášky a prezentace knihy:

 • nejstarší osídlení Země a další civilizační vývoj (podmořské výzkumy zaniklých
  kontinentů, průzkumy zaniklých staveb vyspělých civilizací u nás, nálezy
  zkamenělých kosterních pozůstatků, zmínky z mladších písemných pramenů)
 • původ Slovanů a vliv hvězdných národů (dva hlavní civilizační proudy osídlení
  Země z kosmu, hvězdné mýty a mytologie nejstarších národů uchovává zprávy o
  osidlování Země, časové kapsle a kosmické vlivy dnes)
 • scénář původního projektu pro Zemi a role Slovanů v něm (příprava Země pro
  osídlení z kosmu, vytvoření krystalové mřížky a zakotvení vědomí Země i jejích
  prvních obyvatel, Slované jako vykonavatelé původního projektu)
 • role Slovanů pro dějinný vývoj: vybrané kapitoly z naší historie (grálské rody na
  Velké Moravě a v Čechách, role Velehradu a Vyšehradu, Znojma a Prahy, znojemská
  rotunda a Karlštejn, Přemysl Otakar II., Karel IV. a templáři, husitské hnutí aj.)
 • Země jako živá planeta a její vědomí (svatyně Bohyně Matky Země, kněžky Země a
  živlová harmonizace, posílení vědomí naší planety a lidstva, Země jako součást
  galaktického osídlení, kosmické knihovny a odkaz našich duchovních předků)
 • proroctví, pověsti a mýty o roli Slovanů (Eddy, slovansko-árijské a indické védy,
  antické písemnosti, keltské a slovanské pověsti)
 • představení nové knihy „Strážkyně paměti“ (kniha se věnuje všem výše uvedeným
  tématům, vyjde v nakladatelství SAR Praha v dubnu 2023, je psána pod
  pseudonymem Rosa de Sar)

Strážkyně paměti, Rosa de Sar
nakladatelství SAR Praha, duben 2023

V knize „Strážkyně paměti“ autorka popisuje osobní zkušenosti získané během svých pozemských vtělení od počátku vývoje Země až do současnosti, jež si zvědomila načtením hologramu při návštěvě Velké pyramidy v Gíze. Na úpravách povrchu Země se pro její následné osídlení podíleli kosmičtí osadníci a za první obyvatele naší planety lze považovat čtyři rasy obřích humanoidů, na něž pak navázali mladší lidské rasy již se smíšeným genomem z dalších hvězdných ras. Existenci obrů na Zemi autorka knih dokládá různými způsoby, a to včetně hmotných nálezů zkamenělých koster obrů na našem území a jejich megalitických staveb, zaniklých zde katastroficky. Slované mají na tuto nejstarší pozemskou rasu prokazatelné vazby, a proto je lze označit i za nejstarší pozemské osadníky.

Autorka dále zdůrazňuje, že Země je živá bytost, jejíž vědomí od počátku udržuje „Bohyně Matka“ a její kněžky, jež kdysi strážily také živlové svatyně s podzemními krystaly, a takto harmonizovaly naši planetu a spolupodílely se i na jejím propojení s kosmem. Autorka ve své knize znovu objevuje a ukazuje cestu k živlovému posílení bytosti Země, zvané „cesta duhy“, a nabádá též k respektu k vědomí naší živé planety, jejímiž jsme „pozemskými dětmi“.
Své poznatky v knize tlumočí v duchu odkazu našich moudrých předků, který je doslovně zaznamenán v kosmických knihovnách a stráží zde paměť lidstva, jehož dějiny jsou nyní očišťovány zpětným chodem do dávné minulosti, aby zde mohlo dojít k zakotvení a zažehnutí nové éry označované jako „zlatý věk“, který mají Slované jako nejstarší národ na Zemi nyní nastolit. Vše se děje podle prastarého scénáře, přijatého pro Zemi již na počátku jejího vývoje.

Rosa de Sar / Dr. Hana Blochová

Autorka knihy je absolventkou dějin výtvarného umění na Filosofické fakultě a
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studovala také Technologii restaurování

uměleckých děl na VŠCHT v Praze a výtvarnou kritiku na Filosofické fakultě v Brně. Aktivně
se věnuje středověkému a starověkému umění, filosofii, hudbě a alchymii, založila a vede
Karlštejnskou školu svobodných umění a působí i v oboru muzikoterapie. Jako zpěvačka a
multiinstrumentalistka koncertně provozuje hlavně středověkou a alternativní hudbu, natočila celkem deset autorských CD a dvě DVD. Napsala knihy Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše (2007), Mesiáš (2010), Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace (2011), Mysterium Karlštejna (2012) a Magisterium Karlštejna (2014).

Strážkyně paměti
Kniha vyjde v květnu 2023 v nakladatelství SAR Praha.

Bližší informace:
www.sarblochova.cz

LHOTA U VSETÍNA, restaurace U Jakšíků
Kdy: čtvrtek 11. května, 17 – 20 hodin
Kontakt: 605 178 140

Více na webu Obce Lhota u Vsetína

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Akce, přednášky, semináře se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.