UKRAJINA PŘÍŠTÍ ROK KAPITULUJE, PROTOŽE CLAUSEWITZOVA TEORIE VÁLEK SE NIKDY NEMÝLÍ! Přiznal včera Matthew Schmidt, profesor strategie na nejvyšší válečné škole USA. ZBÝVÁ PRÝ UŽ JEN JEDINÁ MOŽNOST, JAK PUTINA PORAZIT!

UKRAJINA: Profesor Matthew Schmidt vyučoval elitu americké armády umění válečné strategie na US Army’s School of Advanced Military Studies, a je tak odborníkem nejvyšších kvalit, a ještě ke všemu americkým!

Profesor Schmidt včera zveřejnil analýzu, jak dopadne válka na Ukrajině. Ve svém rozsáhlém komentáři profesor Schmidt napsal, že světoznámý pruský válečný teoretik Karl von Clausewitz geniálně postuloval tři základní podmínky, bez jejichž splnění nelze vyhrát válku, a že všichni vítězové všech válek od starého Říma až po moderní dějiny tyto tři podmínky museli splnit, jinak byli poraženi!

  • Vysoká vojenská a politická profesionalita armády i úředního aparátu a vedení válčícího státu.
  • Ekonomická, hospodářská a technologická vyspělost válčícího státu.
  • Vůle většiny mužů válčícího státu podstoupit boj, a to i s vysokými ztrátami na životech, a vůle všech obyvatel a politiků válčícího státu toto sebeobětování mužů, (dnes i žen), podpořit všemi prostředky, vlastními útrapami, i vlastním majetkem.
  • Kdo podle Clausewitze i Schmidta tyto tři podmínky ve válce nenaplňuje, vždy prohraje!

Profesor Schmidt je spolehlivý Američan, a tak blíže nerozebíral, že současná Ukrajina nesplňuje ani jedinou podmínku, ale obsáhle vysvětlil, jak Ukrajina s pomocí USA podmínky splní, a jak Putina porazí. Schmidt proto postuloval dvě cesty k vítězství Ukrajiny:

  1. Ukrajina okamžitě zmobilizuje obrovskou armádu, Západ ji celou kompletně vyzbrojí svými nejmodernějšími a nejpřesnějšími zbraněmi, a uvalí na Rusko zdrcující sankce, a zabrání komukoli je porušovat! Potom Ukrajina udeří na Krym, a dobude ho! Celá mobilizace, vyzbrojení i útok musí být provedeny velmi rychle! Osvobozením Krymu ztratí Putin v Rusku veškerou popularitu, nastanou vnitřní nepokoje, Putin bude svržen a rozvrácené Rusko kapituluje! Tato strategie je podle Schmidta nyní takřka nerealizovatelná, protože Západ nyní nemá politickou vůli ani ekonomickou sílu ji realizovat.
  2. Ukrajina rychle zmobilizuje a získá takovou vojenskou i ekonomickou pomoc Západu, aby mohla dobýt “aspoň nějakou důležitou část svého ztraceného území”, a ihned po jeho dobytí Západ donutí Rusko k uzavření příměří, a nebo k ukončení války podle Postupimského scénáře!!! Ukrajina bude rozdělena, ztratí část svého území, ale Západ vytvoří na Rusko, zejména po Putinově odchodu z funkce v důsledku jeho věku, stejný tlak jako vytvořil na SSSR po porážce Německa, s cílem za nějakých nejdéle 40 let po uzavření mírových dohod, dosáhnout vnitřního kolapsu Ruska, a v jeho důsledku odtrhnout tato bývalá ukrajinská území z ruského státu, a připojit je k Ukrajině.
  3. Mezi krátkým a dlouhým scénářem porážky Ruska, je podle Schmidta celá řada možných kombinací obou plánů, vždy však je třeba sledovat hlavní cíl – úplný rozvrat ruské společnosti. Ač to Schmidt neuvádí, v jeho plánech se počítá, že v Rusku časem opět zavládne období známé jako SMUTA, éra Gorbačeva, či Jelcina, a tak bude možné Rusko porazit.

Schmidt v celé analýze rozebral pouze plán na dlouhou variantu porážky Ruska, je si tedy vědom, že v příštích několika letech není možné Rusko vojensky porazit. Naopak Rusko má příští rok výbornou příležitost Ukrajinu donutit ke kapitulaci, a vnutit jí takové mírové podmínky, že i dlouhý plán Schmidta nebude možné realizovat. Klíčem k pochopení, proč se Putinovi možnost úplné porážky Ukrajiny v příštím roce nabízí, je 3 Clausewitzova podmínka – vůle mužů a žen se obětovat, která na současné Ukrajině už absolutně chybí.

Nejvyšší kyjevský válečník generál Zalužnyj a ministr obrany Ukrajiny Tatar Umerov striktně požadují, aby byl v lednu schválen nový mobilizační plán Ukrajiny, který by umožnil s použitím Policie!, tedy násilím, zmobilizovat 500 tisíc Ukrajinců, kteří se mobilizaci vší silou vzpírají! Zelenskyj oznámil kolik bude celá tato mobilizace 500 tisíc Ukrajinců a jejich služba v armádě celkem stát – 13.4 miliardy USD, (300 miliard CZK), a ta suma kyjevský režim krásně usvědčuje z plánu nechat velkou většinu mobilizovaných vojáků padnout na frontě. Po rozpočítání na vojáka zjistíte, že Kyjev plánuje na jednoho vojáka utratit za rok 600 tisíc CZK, a to je naprosto směšná suma! Vojáka je třeba vyzbrojit, vystrojit, celý rok zásobovat municí, palivem, jídlem, zdravotními a lékařskými službami, a ještě ho platit. Na to potřebujete nejméně 5 krát více peněz, a pokud je neplánujete, počítáte, že vojáci padnou, a nebude je třeba ani léčit, ani živit, a ani platit. Jeden voják AČR spotřebuje na rok 5 milionů, a to nebojuje! (Rozpočet lomeno počet vojáků AČR, bez úředníků a civilistů) Jeden bojující Ukrajinec má stát 500 tisíc – jen pokud rychle zemře, a nedostane žádnou moderní zbraň! 30 tisíc vojáků AČR přitom netřeba úplně vyzbrojit a ani vystrojit!

Ukrajinský ministr obrany Umerov včera vyhlásil, že v lednu bude přijat nový mobilizační zákon, a doslova uvedl: Návrh zákona mění přístupy k mobilizaci na Ukrajině tak, aby společnost už nepovažovala brannou povinnost za „trest”. Ministr obrany Ukrajiny tak včera veřejně potvrdil, že ukrajinští muži a ženy už ztratili vůli podstoupit boj, a to i s vysokými ztrátami na životech! (3. podmínka Clausewize!)

Bůh má excelentní smysl pro ironii. Umerov – národností Tatar – plánuje pokračovat v díle svých předků a opět vylidnit Ukrajinu a Rusko! Podle výpočtů světově respektovaného tureckého historika Halila İnalcık a polských učenců “sklízeli” Tatři při svých loupeživých výpravách průměrně každoročně 20 000 obyvatel ruského státu a 20 000 obyvatel polsko-litevské unie po dobu nejméně 200 let. To představuje 4 miliony odvlečených evropských křesťanů, kteří byli mezi lety 1474 až 1694 prodáni do tureckého otroctví.

Pro srovnání – za 366 let trvání obchodu s africkými otroky Američané, Angličané, Francouzi, Španělé, Portugalci a Nizozemci nakoupili a přepravili do Ameriky 12 milionů otroků! (1501 až 1866) Zatímco kvůli obchodu s Černochy je v EU nyní hlasitý povyk, kvůli stejnému obchodu s Rusy, Poláky, Slováky, Maďary a Ukrajinci je ticho! Rusko mělo v 17. století jen 7 až 11 milionů obyvatel, a slavná Potěmkinova vesnice vyrostla na březích Dněpru, protože tam nikdo nebydlel, a Potěmkin nechtěl, aby carevna Kateřina věděla, že osvobozením jižní Ukrajiny od Turků získala jen liduprázdnou zem! Stejně jako Afrika po výpravách západních mořeplavců, byla i Ukrajina a jižní Rusko po nájezdech Tatarů liduprázdná země!!

Bůh tak ironicky, dá s nadsázkou vykládat, opět nasměroval chod dějin tak, aby každý viděl, že další vylidnění Ukrajiny bude opět provedeno Tatarem! Skutečným důvodem proč Ukrajinci už nechtějí umírat za Ukrajinu bude ovšem spíš, že nechtějí umírat za své korupčníky, oligarchy a politiky.

Ukrajinský úřední aparát a politická elita jsou v příkrém rozporu s 1. Clausewitzovou podmínkou, a jsou přesným opakem čestných profesionálů. A za tyto existence nebude nikdo nasazovat svůj život!

Putin než zahájil svou expanzi na ochranu ruských menšin nejprve zbavil ruský stát většiny podobných úředních kreatur a zkrotil oligarchy. Proto Rusové nyní stojí za Putinem a jsou ochotni za Rusko umírat, kdežto Ukrajinci ne. U Čechů bych si nebyl jist, že by za Fialu bojovali. Generálové Řehka a Pavel, kteří se nyní usilovně připravují na “obranou” válku s Putinem, by si měli nejprve prostudovat Clausewitze, a nebo aspoň amerického stratéga Schmidta, aby pochopili, jak se války aspoň neprohrávají. Přeji jim dobrou zábavu, já jsem se před lety jeho studiem dobře bavil. Lepší než válka, je však vánoční pohoda! Tak si ji užijte!

AUTOR: Michael Svatoš

~~~

Zdroj: https://cz24.news/ukrajina-pristi-rok-kapituluje-protoze-clausewitzova-teorie-valek-se-nikdy-nemyli-priznal-vcera-matthew-schmidt-profesor-strategie-na-nejvyssi-valecne-skole-usa-zbyva-pry-uz-jen-jedina-moznost-ja

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.