Úvod

index-svadbaSlovanské oblečení –
starodávný a ve skutečnosti rozšířený vzhled starých Slovanů

Hlavní (základní) prvky oblečení
se neměnily stoletími,
aby pomáhaly předkům pocítit spojení pokolení (rodu).
Moderní oblečení je bez této schopnosti.

Slované měli ke svému oděvu velmi blízký osobní a ochranný vztah, který souvisel s jeho používáním.

Oděv umožňoval posílit duchovní ochranu, být blíže k přírodě a stát se s ní jediným celkem.

V současnosti tuto ztracenou moudrost oblečení můžeme obnovit.

Motto: „Ušít si svou slovanskou košili a kalhoty pro radost – obřady v krajině a domácí nošení.“

Share Button