Vyhlásenie na Velestúre (8.10.2017, Velestúr)

Slovania si zasa našli cestu ku svojim predkom. V nedeľu, 8. októbra 2017 na poludnie členovia nitrianskeho občianskeho združenia Slavica absolvovali túru na trase Skalka a Vrch Velestúr. Tento pochod venovali podpore našej Staroslovienskej Kultúre a vďake našim Predkom.

Na vrchu Velestúr pod runovým nápisom tejto významnej kultúrnej pamiatky, ktorá má niekoľko tisíc rokov, prečítali Vyhlásenie staroslovienskych rodov. Zdôraznili, že s obsahom tohto vyhlásenia budú postupne oboznamovať slovenskú verejnosť.

Vyhlasenie na Velesture (8.10.2017)

Vyhlásenie Staroslovienskych Rodov

Zástupcovia Staroslovienskych Rodov, zhromaždení dňa 1. septembra 2017 v Podhradí na Turci a organizovaní v občinách Nitrava a Turiec na Slovensku uznášame sa na znení tohto Vyhlásenia Staroslovienskych Rodov, ktoré sme zároveň predložili Českej, Moravskej, Sliezkej a Slovenskej verejnosti na prvom Slovanskom sneme Občín, ktorý sa konal v dňoch 9. a 10. septembra 2017 v Novom Hrozenkove.

Spoločenstvo Staroslovienskych Rodov Čiech, Moravy, Sliezka a Slovenska si ctí slobodu myslenia, svedomia, vyznania a viery. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeny náboženského vyznania alebo viery. Tak ako každý má právo byť bez náboženského vyznania, tak má zároveň každý právo verejne a slobodne prejavovať svoje zmýšľanie, náboženstvo alebo vieru. Spoločenstvo Staroslovienskych Rodov vyhlasuje, že v mene Staroslovienskych Rodov a ich jednotlivých príslušníkov bývajúcich v hraniciach Európskeho spoločenstva národov je jedine ono oprávnené hovoriť a konať.

Nie je na to oprávnená žiadna Európska vláda, zastupiteľské zbory ani také zhromaždenia a mimovládne organizácie, ktoré sa tvária, že hovoria v mene ľudu a pritom plnia príkazy úzkej skupiny svojich donorov a oligarchov ničiacich náš ľud majetkovo, sociálne a kultúrne svojou protislovienskou činnosťou.

Spoločenstvo Staroslovienskych Rodov osvedčuje:

1. Staroslovienske Rody sú jazykovou, kultúrnou a dejinnou súčasťou Spoločenstva Staroslovienskych rodov obývajúceho územie Karpát, Karpatskej kotliny a celého stredoeurópskeho priestoru tvoriaceho v minulosti našu Starosloviensku Dŕžavu, v ktorej sa uplatňovala Rodovo – kmeňová a Občinovo – kmeňová organizácia spoločnosti. Táto kultúrne jednotná spoločnosť so svojím Svetoponímaním používala Starosloviensky jazyk a písmo Starosloviensku Bukvicu.

2. Pre tieto Staroslovienske Rody žiadame právo slobody a sebarealizácie, pamätajúc na letopisné dedičstvo našich Predkov a Starosloviensku kultúrnu tradíciu.

3. Žiadame medzinárodné spoločenstvo národov o okamžité uzavretie pokoja a mieru na všeľudských zásadách, aby pokoj bol taký, že by medzinárodnoprávnymi zárukami znemožňoval ďalšiu vojnu a zbrojenie.

4. Sme presvedčení, že náš snaživý a nadaný Starosloviensky rod, ktorý vzdor neslýchanému vyše tisícročnému útlaku a genocíde dospel na taký stupeň kultúry, že bude prijatý do rodiny národov a bude mu dopriate, aby sa podľa svojho svojrázu mohol rozvíjať a podľa svojich síl, svedomia a vedomia prispel ku všeobecnému pokroku človečenstva.

Zo zasadnutia Staroslovienskych rodov, občiny Nitrava a Turiec v Podhradí na Turci 1. Septembra 2017 / 7525

Miloš Zverina a Rudolf Jurenka, Občina Nitrava, Boris Nátny a Ivan Cupan, Občina Turiec.

Autori vyhlásenia zdôraznili, že z obsahom tohto vyhlásenia budú postupne oboznamovať slovenskú verejnosť.

Vyhlásenie Staroslovienskych Rodov (v PDF)

Viacej na: www.slavica.sk/aktualne/214-vyhlasenie-na-velesture

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.