Telegram komunity DAV DVA z Trenčína do DAVOSU

Telegram z Trenčína do Davosu
Dnes 26.1.2019 sme sa stretli v Trenčíne aj my na pozvanie DAV DVA, aby sme diskutovali o súčasnom stave civilizácie. Súhlasíme s Vami diskutujúcimi na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, že projekt globalizácie pod diktatúrou liberálnej „demokracie“ zlyháva.

Pripomenuli ste nám slová R. Luxemburgovej, ktorú aliancia liberálov a fašistov brutálne pred sto rokmi zavraždila: „Buržoazna spoločnost stojí na križovatke, buď prechod k socializmu alebo pád do barbarstva.“ Roztvorili ste nožnice sociálnej nerovnosti do obludných rozmerov, keď pred bránami bohatého Západu živorí ročne hladom väčšina zo 700 miliónov, ktorých denný príjem je menej ako 2 doláre. Zničili ste, a vydrancovali v honbe za ziskom celú planétu. Globálna finančná oligarchia a s ňou kolaborujúci liberálni politici a nájomní žurnalisti systematicky manipulujú verejnú mienku. Potemkinove dediny, kolorované dubióznymi heslami o rovnosti šancí, racionálnom neregulovanom trhu a vymyslenými zločinmi komunizmu držia spolu s totalitnými policajnými a cenzorskými opatreniami v poslušnosti mladú generáciu, tendenčne informovanú a vzdelávanú podľa pokynov tajných služieb a propagandistických agentúr.

V blížiacej sa kríze zistí verejnosť, čo to znamená, keď 26 ľudí vlastní toľko ako 4 miliardy ľudí. Tých všetkých ubíjate v mene zisku a v kríze plánujete umoriť hladom, smädom a chorobami. Váš projekt priemyslu 4.0 je neo-maltuziánskym spôsobom likvidácie polovice ľudskej civilizácie. Vybrali ste si cestu, ako ju pomenovala R. Luxemburgová späť do džungle neregulovaného trhu, nekontrolovaného násilia, vojen a diktatúr, ktoré vydržiavate. Je to Vaša cesta do barbarstva.

My Vás po nej chceme nechať ísť samých. Najradšej by sme vyviezli bankárov, generálov, liberálnych politikov a redaktorov mienkotvorných médií na odvrátenú stranu Mesiaca. Aby ľudia mohli zabudnúť na Vaše liberálne transformačné projekty škrtov verejných výdajov, a na drsné pracovné a životné podmienky, ktoré stále redukujete pod zástavou liberalizmu, všetkého schopných. Vieme, že kríza odhalí nehumánne princípy súkromného vlastníctva a policajného buržoázneho štátu s agresívnym, militantnými správaním.

My pracujeme na vízii spravodlivého a demokratického sveta, bez lumpov parazitujúcich na prírode a civilizácii. Moderná veda umožňuje, vedecky s využitím informačných technológií, a bez manipulatívnej reklamy organizovať ekonomiku – výrobu a distribúciu. Základom je spravodlivý princíp každému podľa životných potrieb a vykonanej práce. Každý musí mať neobmedzené právo na primerané vzdelanie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, bývanie a výživu. Na dôstojný život! Spravodlivé musí byť aj oceňovanie zásluh o tvorbu hodnôt a rozvoj civilizácie. Vynikajúcim pracovníkom, odborníkom, umelcom a každému pracujúcemu musia byť prístupné nadštandardné výhody, podľa ich záujmu a podľa pracovných výsledkov. To nie je ani návrat k reálnemu socializmu spútanému studenou vojnou, ani nerealizovateľný sen. Je to svet, v ktorom sú odstránené parazitické štruktúry rentiérov, vlastníkov kapitálu a spoločnosť nie je okrádaná o úroky hypoték, náklady na reklamu a mediálne manipulácie, nemusí zbytočne investovať do zbrojárstva, vydržiavať armády a papuľnatých darmožráčov v treťom sektore, médiách a verejnej správe.

Kapacity modernej IT umožňujú vedecké riadenie na všetkých stupňoch spoločnosti, namiesto lobbystických kolaborantov politických strán mnohých názvov a spoločnej liberálnej doktríny. Demokraciu kupovaných billboardov, mediálnych kampaní a veľkohubých lídrov chceme nahradiť ľudovou demokraciou, v ktorej sa spoločnou dohodou informovaných a vzdelaných voličov stanovia pravidlá regulácie a stimulácie ekonomického rozvoja. Kde vôľa občanov nebude obeťou politických manipulácií, ale bude organizovať civilizáciu dôstojných podmienok pre život a stimulovať každú prospešnú činnosť, vrátane vedeckého výskumu a umeleckej tvorby.

Podpísaní členovia a sympatizanti

V Trenčíne, Slovensko 26.01.2019

Zdroj: https://davdva.sk/telegram-komunity-dav-dva-z-trencina-do-davosu

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.