Morava a Slezsko, země zmrzačené a nežádoucí

Morava a Slezsko, země zmrzačené a nežádoucí. K 70. výročí zrušení Moravy a Slezska.

Toto výročí patří také k těm osmičkovým, které mají zásadní vliv na osudy naší republiky. V osmačtyřicátém roce před Vánocemi schválil komunistický parlament zrušení zemského zřízení, kterým přestaly existovat země Česká a Moravskoslezská. Tento zákon byl významnou a nedílnou součástí nastolení totality, při které nesměla existovat žádná samospráva a všechno muselo být pod centrálním řízením a kontrolou. Nová totalita vytvořila také totalitní státoprávní uspořádání, kterými se staly Gottwaldovy kraje, které se daly po stranické linii snadno řídit.

Dalo se očekávat, že po pádu totality v roce 1989 budou také tyto výdobytky totality zrušeny a obnoveny země, které tu mají staletou tradici a hlavně své opodstatnění. V demokracii se velmi často inspirujeme v sousedním Německu, kde po pádu NDR okamžitě obnovily spolkové země, a to se u nás bohužel nestalo. Naše republika je svým uspořádáním i nadále totalitní zemí, kde historické země Morava a Slezsko jsou nežádoucí a všechno musí být řízeno z Prahy jako v dobách komunistické diktatury.

Morava a Slezsko jsou tisícileté země a při pohledu na mapu i laik pozná, že nemají spádovost do Čech ani do Prahy. To všechno má pro tyto země dalekosáhlé a neblahé důsledky. Morava a Slezsko ztratily svoji identitu a samosprávu a to se velmi negativně projevuje v každodenním životě těchto zemí. Zatímco za Rakouska-Uherska a první republiky patřily k nejvyspělejším zemím, dnes je situace zcela opačná a tyto země silně zaostávají a stále více se vzdalují na východ. Současná situace je charakteristická tím, že Praha přetéká pýchou a bohatstvím a pro Moravu a Slezsko z toho nezůstane ani stín. Nůžky mezi bohatou Prahou a Moravou a Slezskem se stále rychleji rozevírají a to je přesně pravý opak toho, co by mělo být smyslem EU. Praha neobyčejně expanduje a vyvěrá z ní arogance, nadřazenost, sebestřednost a pýcha která pohrdá zbytkem republiky a vzniká situace, která je neúnosná a je zátěží pro celou republiku, zejména však pro Moravu a Slezsko. Stále více platí, že čím bohatší je Praha, tím chudší je Morava a Slezsko.

Tato republika se ve skutečnosti už stala Pražskou republikou, kde se hledí jen na prospěch Prahy a všechno ostatní se tomu přizpůsobuje. Česká vláda se chová, jako by Čechy byly další spolkovou zemí Německa, a Morava a Slezsko k této republice nepatřily. Veškerá dopravní infrastruktura se plánuje a buduje z Prahy směrem na západ, zatímco prioritou by mělo být spojení na Moravu a napojení Moravy a Slezska na okolní země. Prioritou současnosti je vybudování vládní čtvrti v Praze, což by měl být ve skutečnosti nadstandard, který by měl být budován, až bude hotova infrastruktura v celé republice. Politické elity stejně jako všechna média jsou po roce 1989 vedeny silným českým nacionalismem, který se chová stejně jako předchozí komunistická totalita. Jejich programem je vymazat Moravu a Slezsko z mapy Evropy, což lze velmi slušně označit za kulturní barbarství. Přitom tyto země tvoří již tisíc let základní kameny v mozaice historických zemí Evropy, měly by být prohlášeny za evropské kulturní dědictví a mělo by se dbát na jejich identitu, územní celistvost a samosprávu, aby se mohly všestranně rozvíjet. Morava a Slezsko jsou svojí velikostí a počtem obyvatel srovnatelné s mnohými spolkovými zeměmi Německa nebo dokonce i se zeměmi, které jsou členy EU.

V souvislosti se současnou situací je třeba položit zcela zásadní otázky:

— Proč z Moravy a Slezska odcházejí tisíce talentovaných a vysoce kvalifikovaných lidí do Prahy a středních Čech?
— Proč odcházejí špičkoví sportovci, herci, umělci, lékaři, podnikatelé, manažeři a další profese?
— Proč na Moravě a ve Slezsku nemá sídlo žádná velká tuzemská firma, banka, pojišťovna, mezinárodní organizace a tak dále?
— Proč na Moravě a ve Slezsku není mezinárodní letiště, odkud by se létalo do všech evropských zemí i mimo Evropu?
— Proč na Moravě a ve Slezsku není zemská veřejnoprávní televize, rozhlas, noviny, které by šířily zdejší kulturu a aktuálně informovaly o dění na tomto území?
— Proč se Morava a Slezsko vylidňují a přestávají být atraktivní pro desetitisíce obyvatel zdejších krajů?

Palčivých otázek je mnohem víc a které jsou zde uvedeny, jsou pravděpodobně jen ty nejviditelnější. Podle prognóz Statistického úřadu se budou v následujících desetiletích stěhovat z Moravy a Slezska statisíce obyvatel do Prahy, středních Čech i mimo republiku, a to je katastrofální situace pro tyto země. Tím se z Moravy a Slezska stává zaostávající periferie v samém srdci Evropy a jejich obyvatelé jsou v této republice občany druhé kategorie.

Díky tomu, že nemají svoji identitu a samosprávu, nemohu být pro nikoho partnery při jednání o svém rozvoji, své infrastruktuře a tak dále. Morava a Slezsko potřebuje ke svému rozvoji úzký kontakt se světem. Ten je však v současné době zajišťován pouze zcela katastrofální dálnicí D1 a pražským letištěm. Je to situace, která způsobuje dokonalé odříznutí Moravy a Slezska od vyspělého světa. Tyto země však neztratily jen svoji identitu ve všech oblastech života, ale také svoji soudržnost a sounáležitost. Současné kraje na Moravě spolu nekomunikují a jsou si vzájemně cizí, protože mezi nimi vznikly často neprůchodné bariéry. Hranice současných krajů jsou neprostupné nejen pro osobní vlaky a autobusovou dopravu, ale také pro mnoho dalších aktivit, které na území Moravy a Slezska v minulosti běžně fungovaly.

Morava a Slezsko v současnosti prožívají jedno z nejtěžších období ve své historii, jedná se přímo o plánovaný zánik jejich samotné existence.

Autor: MUDr. Ladislav Čvančara
Zdroj: www.moravskynarod.cz

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.