Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 6.5.2019 (část – kulturní identita a přežití národů)

Valeriji Viktoroviči,

vysvětlete prosím srozumitelně, podle vašich slov Německo nemá vůbec žádnou suverenitu, stejně jako Japonsko.

Ano. Avšak jejich životní úroveň je s tou naší neporovnatelná. Proč tomu tak je? Rusko prý má suverenitu, i když jen částečnou, ale žádné plody nám to nenese.

Stát je systémem pro přežití. Stát je systémem pro přežití národů bez ztráty jejich kulturní identity. Takto to fungovalo po mnohá, mnohá staletí. Takto je tomu dosud. To kulturní identita je tím základem, který poskytuje možnost přeměnit stát v systém, který umožní společnosti harmonicky se rozvíjet na základě toho, že si každý člověk osvojí svůj geneticky podmíněný potenciál. To znamená, že v míře získávání konceptuální moci bude stát nabývat takové podoby.

Proč o tom mluvím?

Suverenita není zadarmo. Suverenita každého státu znamená řízení státu na základě plné funkce řízení na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení a pěti druhů sociální moci. Když tohle všechno do sebe proroste, tak to znamená suverenitu.

Když tohle všechno nefunguje, není ani suverenita. A je nutné si uvědomovat jednoduchou věc. Ztráta suverenity znamená pro každý stát, pro každý národ následně také ztrátu jeho identity a tím pádem také zánik národa jako kulturní jednotky obyvatelstva na planetě Zemi.

Rusko určitou suverenitu má. A tato suverenita Ruska je založena na konceptuální moci obyvatelstva Ruska, na kulturní identitě ruského světa.

Co se týká Západu, tak tam tuto otázku vyřešili už dávno, a proto už tisíc let Západ neustále přichází s válkou na ruské území. Nikdy nás od nich nic dobrého nečekalo.

Říkáte, že v Evropě žijí lidé lépe než u nás. Jenže je to celé o tom, že Rusko žije hůře, neboť neustále žije v režimu odrážení různorodých agresí na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení a pěti druhů sociální moci. Přičemž jde o odrážení všech těch agresí na základě plné funkce řízení.

Za udržení své identity je třeba bojovat.A aby tuto agresi mohli organizovat, musí západní subjekty,

které mají posloužit jako nástroje vedení války proti Rusku, být dostatečně samostatné a akceschopné. A proto je třeba tamním národům dovolit uchovat si v určité míře svou identitu.

A kdyby neexistoval Sovětský svaz, proti kterému bylo třeba ideologicky bojovat, tak by na Západě pracující neměli žádné vymoženosti v oblasti sociálních práv, neboť výslovně s cílem ideologicky Sovětský svaz porazit byli na Západě nuceni poskytnout dostatečně široký rozsah možností sociální ochrany pracujícím vrstvám.

Ale s pádem SSSR začal být tento sociální ráj, všechny ty švédské socialismy, začaly být postupně omezovány. Proto jim už dnes není tak dobře, dávají jim jen tolik, kolik je zapotřebí kvůli boji proti Rusku respektive Sovětskému svazu.

A je tu ještě jedna taková osobitost. Existuje taková karikatura zobrazující prasata krmící se u koryta, z nichž jedno pozvedá hlavu a říká: „A byla doba, kdy jsme dokonce létali do vesmíru.“

A co je to člověk? Jak má být zformován?

Západní model nabízí, že vám poskytne jakékoliv požitky a hodokvasy, ale přijdete přitom o svou lidskou podstatu a zároveň i o svou národní kulturní identitu. Západní svět je velký tavicí kotel. A je to velmi dobře vidět.

Jen si to vezměte, pederastii jim tam už vnutili a ten multikulturalismus, který potlačuje a likviduje kulturní identitu všech evropských národů, je na prudkém vzestupu a na své cestě smetá všechno.

Migrant, který přijede k vám domů, má všechna práva, která jsou upírána vám. Co to jako má být?

Existuje takové ruské přísloví: „Do cizího kláštera vlastní řád netahej.“ A tam? Vánoční stromek přijíždějící migranty dráždí: „Co na tom, že je to kulturní tradice našeho národa, my ho kvůli nim odklidíme. Kříže je dráždí? Tak je sundáme, vždyť to vadí přijíždějícím migrantům.“

Takže oni přijíždějí a zavádějí svůj řád, zařizují život podle toho, jak se jim to zdá správné na základě jejich vlastní kulturní identity. Ale takto je přece likvidována kulturní identita všech tamních národů!

A pokud se podíváme konkrétně na Německo a Japonsko, tak tyto státy jsou okupovány USA od 2. světové války na šesté prioritě. Ta okupace nikam nezmizela. A jen se podívejte na Japonsko, hrozí jim tam plná depopulace. Je tam široký výskyt psychických onemocnění, neboť obyvatelstvo žije v neustálém napětí a ten stát vymírá, prostě gigantickou rychlostí vymírá.

Jestliže se Japonci nestanou součástí Ruska, tak jako národ vymřou. Ano, Japonský federální okruh, to je jediná šance pro Japonsko, jak by se mohlo do budoucna zachovat jako národ.

Mimochodem pro Německo platí prakticky to samé. Jen si povšimněte, jak jsme my jednali s NDR a jak západní státy s NSR. Ve výsledku se NDR rozvíjela gigantickými kroky a do NSR bylo zapotřebí cpát zdroje zvnějšku. Ano, využívali přitom samozřejmě i potenciál Němců, aby ho potom zase úplně spláchli do záchodu.

Ten rozdíl mezi východními a západními Němci je vidět dodnes, úplně ve všem. Protože východní Němci mají státní instinkt, zachovali si svou kulturní identitu, takže tam existuje to kulturní jádro, které je schopné napomoci zachování Němců jako národa včetně německého státu.

YouTube (od 37:32 do 46:14): Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 06.05.2019 Titulky CZ

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.