Hlasovací lístek č. 41 pro volby do EU 2019

banner-Volební-lístek-c.-41-facebook-verze-1-800x450

Aktem účasti na současných volbách do EU a vhozením níže uvedeného hlasovacího lístku č. 41 se každý jednotlivec zbavuje zodpovědnosti za rozhodování zvolených vlastizrádců. Z tohoto oni mají strach, protože tím, že je volíme, nebo nevolíme, tak stále dáváme svůj souhlas těmto parazitům a přebíráme za jejich rozhodnutí odpovědnost (resp. stávající volební systém je udělán tak, aby parazity podporoval a upřednostňoval).

Jinak řečeno za protinárodní jednání politiků se nebudou karmicky zodpovídat Oni, nýbrž My, protože chceme hrát podle jejich nerovně nastavených pravidel.

Tímto aktem vhození hlasovacího lístku č. 41 se své zodpovědnosti jednat v souladu se svobodnou vůli nezbavujeme, protože delegování zvoleného zastupitele (poslance) může proběhnout pouze za splnění obsahu tohoto hlasovacího lístku. Každý, kdo by tuto dohodu porušil, je cílem karmické odplaty a očisty.

 

41

Hlasovací lístek

Přání podvedených občanů pro volby do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Přeji si, aby Česká republika nebyla dále členským státem Evropské unie. Přeji svému národu a sobě plnou suverenitu řízení České republiky jejími vlastními občany.

Přeji si, aby můj národ vedli a rozhodovali o něm uvědomělí, mravní, ušlechtilí a duchovně vyspělí lidé, kteří spojují upřímnou pomoc a ochranu práv a zájmů občanů České republiky se svým vlastním štěstím a svou životní realizací. Ti, kterým je ctí nás vést.

Přeji si, aby političtí zástupci nesli plnou odpovědnost za svá rozhodnutí. Přeji si, aby byly efektivně potlačovány všechny ekonomické a jiné lobbistické zájmy, které škodí lidem a Zemi, jejich štěstí, zdraví, spokojenosti a které brání jejich vývoji.

Přeji si, aby bylo ve všech ohledech postupováno proti jakékoliv válce a aby žádní občané České republiky nebyli součástí vojenských jednotek na území žádného jiného národa.

Přeji si, aby ekonomické bohatství, které vzniká z práce občanů České republiky, zůstávalo jako hodnota v mé zemi a mohlo být užíváno pro její zvelebení a její další vývoj.

Přeji si, aby byla maximálně podporována tradiční rodina a svobodná vůle, vlastní rozhodnutí lidí a jejich světonázor a hluboké přesvědčení nebylo omezováno žádnými všeobecnými a vykonstruovanými dobry a výhodami pro ty ostatní.

Přeji si, aby naši zemi nesměl vlastnit nikdo jiný, než občan naší republiky. Přeji si zachování a maximální podporu naší tradiční kultury a odkazu předků své země.

Přeji si, aby se moudrost vrátila do vzdělávacího systému a nenormální jevy a vlivy v této společnosti, byť tolerované, nestaly se jevy normálními a nerozumně upřednostňovanými. Přeji si, aby národ České republiky nikdy neparazitoval na zdrojích a bohatství národů jiných a jiné národy či skupiny na zdrojích a bohatství našem.

Přeji si podporu pravdy a pravdivých a upřímných informací za všech okolností. Ten, kdo způsobí jiným lidem škodu či příkoří, ať vždy a co nejdříve dojde spravedlivé odplaty.

Přeji si, aby škody způsobené Německou okupací, byly naší republice uhrazeny v plné výši. Válečná agrese je nepromlčitelný zločin.

Nedávám svůj dobrovolný souhlas s žádnými jinými důsledky společenského systému, který vznikne po těchto volbách, než pouze s těmi, které vyplývají z těchto přání.

Dodatek:

Pointa tohoto hlasovacího lístku spočívá v dodržení Konu svobodné vůle a ve vyjádření toho, co chceme a též vyjmenování i toho, co nechceme – na rozdíl od požadavku na volbu konkrétní osoby. A současně je na něm prohlášení, že pokud nebude dodržen obsah tohoto hlasovacího lístku, tak karmickou očistou bude procházet tento volební systém a samozřejmě lidé, kteří tento volební systém zneužívají.

Velmi dobře je to vysvětleno v poměrně rozsáhlém článku Mechanizmus definitívnej straty slobody vôle = voľby a Kopné právo a samospráva Slovanů jako inspirace pro dnešek.

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.