AntiCovidový souhrn zpráv za říjen 2020

Vážení návštěvníci webu Slovanskakosile.cz,

rozhodl jsem se udělat přehled některých velmi zajímavých zpráv ohledně covidové šikany vlád na své občany. Od první jarní vlny přibylo mnoho informací, podle kterých tento temný projekt běží. Rozkrývají se na jedné straně karty nasunující se totalitní světovlády, a na druhé straně mnoho spoluobčanů plně podlehlo vlně strachu, neplatných (nulitních) opatření a vyhlášek – a plně přijali toto temné řízení nad svými životy.

Velmi poučné je sledovat situaci na Slovensku a vystoupení JUDr. Harabina a JUDr. Krajníkové. Podle nich veškerá nařízení nosit roušky a nechat  se vyšetřit PCR testy jsou pro zdravého člověka neplatná a nezákonná. Oba právníci dali na internet právní rozbor nařízení slovenské vlády a úřadů: všechny jsou nulitní a tedy neplatné.
Dokládají to právním rozborem jako například nařízení jsou vydány nekompetentním úřadem, nejsou správná po věcné stránce a nebo jsou v příkrém rozporu s nadřazenými zákony, jako je Ústava a nebo Listina základních práv a svobod – zejména článkem (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem a (2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. K tzv. „povinnému testování či nošení roušek“ není právní povinnost a tedy neexistuje žádný sankční mechanismus.

Mj. v pořadu 2020-10-23 – Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události se šéfredaktor Aeronetu zamýšlí i nad tím, jak je možné zbavit zdravého člověka na základě DOMNĚNKY, ŽE JE INFIKOVANÝ COVIDEM-19 jeho základních práv a svobod.

Právnička JUDr. Adriana Krajníková se rozhodla zastupovat občany v případech šikany občanů bez roušky na veřejnosti, školách, úřadech a pracovišti. Podle ní je více jak 100% šance, že při soudním projednávaní těchto kauz je občan vyhraje. Pokud se jí vyděšení občané už nyní ptají, co mají dělat proti zamýšlenému nucenému očkování, odpovídá: „Je nutné už nyní odhodit nezákonné roušky a bránit se. Přece nebudeme s rouškami na obličeji čekat, až bude ještě hůře.”

Rád bych udržel přehled nejdůležitějších zpráv kolem roušek, testování a očkování, aby se občan vědomě a informovaně seznámil s celou situací a byl schopem udělat kvalifikované rozhodnutí a to nejen kvůli sobě, avšak i své rodině, nejbližších a své vlasti.

Administrátor webu, Ing. Mojmír Mišun

Covid-19 nebyl v Česku příčinou úmrtí u 60 procent uváděných obětí

26. 5. 2020 | Novinky.cz

Podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) nebyl covid-19 primární příčinou úmrtí u 60 procent lidí, kteří jsou uváděni ve statistikách ministerstva zdravotnictví. Zemřelí trpěli jinými chronickými nemocemi.

Celý článek: www.novinky.cz/koronavirus/clanek/covid-19-nebyl-v-cesku-pricinou-umrti-u-60-procent-obeti-40325450

 


Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19

25. 8. 2020 | YouTube Otevři svou mysl

Dr. Carrie Madej sdílí důležité informace o připravované vakcíně proti Covidu-19, proč představuje nebezpečí pro lidi, a jak to souvisí se vším, co se děje.

Chci vám jen říct, že spousta lékařů a výzkumníků se mnoho let pokoušela tyto informace dostat na veřejnost, ale byli umlčeni. Pokusila se o to spousta mých kolegů. Vím, že já jsem se o to snažila, jak jsem mohla. Pokusili jsme se o tom říct veřejnost. Když jsou za tím peníze, nefunguje to… média jsou kontrolovaná. Tohle je důvod, proč nevidíte více zdravotníků a ostatních výzkumníků o tomto mluvit. Některé vidíte, ale nevidíte skupiny nás.

Přepis titulků videa do češtiny nebo v PDF zde

 


Nenakazený koronavírusom nemá právnu povinnosť nosiť rúško a pokutu nemusí zaplatiť (JUDr. Štefan Harabin)

07.09.2020 | 21:30 | Celý článek: InfoVojna

Štefan Harabin podal trestné oznámenie na Hlavného hygienika SR Jána Mikasa, lebo vydaním nulitných nezákonných opatrení, ktoré sú vynucované pokutou, zneužil právomoc verejného činiteľa, ubližuje ľuďom na zdraví a poškodzuje cudzie práva.

Osoba nenakazená koronavírusom nemá právnu povinnosť nosiť rúško. Uloženú pokutu nemusí zaplatiť. Nútenie zdravého človeka používať rúško je zjavne mučením, ktoré je zakázané článkom 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

V uvedeném článku se nachází celý Harabinův právní rozbor opatření Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenska a například obsahuje následující:

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Čl. 3 Zákaz mučenia: Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

Vyžadovať nosenie rúšok od učiteľov, ktorých práca spočíva v 8-hodinovej verbálnej činnosti, od detí a mládeže, od ľudí chorých na dýchacie cesty a s kožnými problémami, u ktorých sa predpokladá zhoršenie stavu, t.j. aby mali obmedzený prísun kyslíka a všeobecne zakazovať ľuďom vychádzať bez rúška, voľne dýchať počas dňa, znemožňovať im prístup do obchodov, lekární, škôl, dopravných prostriedkov, na otvorenú, resp. uzavretú verejnosť, alebo na hocijaké iné miesto, je bez najmenších pochybnosti zjavným mučením. Znalci z odboru zdravotníctva ľahko preukážu, čo spôsobí 8-hodinové obmedzenie prívodu kyslíka, počas aktívnej činnosti (práca, nakupovanie). Ide o sadizmus opečiatkovaný hlavným hygienikom.

Bežná chrípka nesporne nie je menej závažná než Covid-19.

Čl. 5 ods. 1, písm. e) Právo na slobodu a bezpečnosť

Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Nikoho nemožno pozbaviť slobody okrem nasledujúcich prípadov, pokiaľ sa tak stane v súlade s konaním ustanoveným zákonom:
e) zákonné držanie osôb, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby, alebo duševne chorých osôb, alkoholikov, narkomanov alebo tulákov;

Toto ustanovenie uvádza výnimku z uplatnenia slobody, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby.

Opatrenie musí byť v súlade so zákonom. Ono je, ale bez opory v zákone v osobe adresáta, nemá právny základ, lebo povinnosť izolácie bola nezákonne určená na všetkých.

Obdobne zákaz vychádzania všetkých alebo pohybu všetkých nemôže byť odôvodnený zákazom styku určitej časti osôb. Nie je časovo obmedzené, lebo je určené „do odvolania“. Také obmedzenia Dohovor nepozná, a musí naplniť účel – zastavenie šírenia nákazy, ktorá musí byť nad predpokladanú úroveň.

Realita chorobnosti, hospitalizácií a úmrtí objektívne nie je nad predpokladanú úroveň zdravia spoločnosti. Ide preto zjavne o porušenie Dohovoru (Podobne možno aplikovať čl. 2 Protokolu č. 4 o slobode pohybu).

Glosa

k ods. 1: Sme vo vojne, alebo je tu ohrozenie štátnej existencie? Pre Covid? Ktorý nemá parametre podľa § 48 ods. 2 písm. b), § 2 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. ? Vylúčené.

k ods. 2: Aj keby sme aj boli vo vojne, alebo bola ohrozená štátna existencia, od článku 3 – zákaz mučenia nemožno odstúpiť. 
Nemožno preto od všetkých vyžadovať zákaz riadneho dýchania ani pre Covid 19.

Podávam preto trestné oznámenie na Mikasa, lebo vydaním nulitných nezákonných opatrení, ktoré sú vynucované pokutou, zneužil právomoc verejného činiteľa, ubližuje ľuďom na zdraví a poškodzuje cudzie práva.

 


Hromadná žaloba proti nařízení vlády, která přikazuje mít zakrytý nos a ústa. Info pod videem

13 126 zhlédnutí | 17. 9. 2020 | YouTube

Přidejte se k hromadné žalobě, která je se souhlasem klientky uvedena níže. Naleznete zde také Veškeré informace. Prosím nekontaktujte pana advokáta, nedělal by pak nic jiného. Všechno najdete v odkazech níže. Stačí pozorně číst: Může si stát dovolit cokoli? Hromadná žaloba proti rouškám.

Veškeré info máte také zde: Může si stát dovolit cokoli? Hromadná žaloba proti rouškám (2. září 2020 | Blog).

Pokud se chcete do řízení připojit jako osoba zúčastněná, můžete využít vzoru na stránce. Svoji žádost můžete poslat soudu poštou (vytištěnou a podepsanou, adresa je přímo na daném formuláři), případně prostřednictvím Vaší datové schránky nebo e-mailem s použitím zaručeného elektronického podpisu. Viz také článek v odkazu.

Nečekejte na nic. Vytiskněte,vyplňte, pošlete a prosím šiřte dál a sdílejte. Žaloba byla podána prostřednictvím právního zástupce  Mgr. Davida Zahumenského, advokáta se sídlem AK třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno viz www.davidzahumensky.cz.

 


Manuál ako odmietnuť nasadenie si rúška po výzve polície, ale aj po výzve v obchode, v škole a inde (JUDr. Adriana Krajníková)

05.10.2020 | 19:59 | Celý článek včetně rozboru právního stavu na Slovensku: InfoVojna

Advokátka JUDr. Adriana Krajníková napísala postup, čo majú robiť ľudia odmietajúci sa riadiť nulitnými nariadeniami v prípade nosenia rúšok.

Výtah z tohoto článku: Môj postup

V prípade odopretia vstupu, predaja, služieb a pod., „bezrúška“, odídem preč, a tento subjekt pre mňa skončil (príde čas, keď obchodníci budú prosiť zákazníkov, aby k ním chodili…)

V prípade zavolania policajnej hliadky (ak ma zastihne, nakoľko by som ju určite na mieste nečakala, A JA UŽ SVOJU POKUTU MÁM, takže tu ideme už na vec, a obchodník alebo iná tretia osoba sa nemôže iného ani len prstom dotknúť, nieto ho kvôli priestupku „zadržať“), odmietnem blokovú pokutu, na základe čoho policajt postúpi vec na správne konanie. Potom ma kontaktujte e-mailom. Do predmetu správy napíšte: Pokuta „bezrúška“ a priložte skeny podkladov.

V prípade odopretia vstupu do sociálnych zariadení, úradov a pod., požiadam potvrdenie o odmietnutí vstupu. Potom ma kontaktujte e-mailom. Do predmetu správy napíšte: Odmietnutie vstupu do zariadení „bezrúška“ a priložte skeny podkladov.

V prípade odopretia vstupu žiakov do školy, požiadam potvrdenie o odmietnutí vstupu. Potom ma kontaktujte e-mailom. Do predmetu správy napíšte:

Odmietnutie vstupu do školy „bezrúška“ a priložte skeny podkladov.

V prípade odopretia vstupu na pracovisko, vykázania alebo hocakých vyhrážok od zamestnávateľov, v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny „bezrúška“, požiadam o potvrdenie porušenia pracovnej disciplíny a označenia porušenia, príp. potvrdenia o vykázaní z pracoviska. Potom ma kontaktujte e-mailom. Do predmetu správy napíšte: Porušenie pracovnej disciplíny „bezrúška“ a priložte skeny podkladov.

Nehádať sa, nevysvetľovať, nepresviedčať…, iba zachovať kľud a Manuál.

Milí moji klienti, a všetci priatelia, pripravujem už žaloby, a prosím o trpezlivosť

Dokedy sa veci rozpojednávajú, nejak to musíme spoločne zvládnuť… Takže úlohy máme rozdelené, a ideme na vec.…

 


Soňa Peková: Covid do Vánoc opravdu zmizí, výrazně zeslábl, je tu šílenství. Potvrzuje se, že není z přírody

Čestmír Strakatý | 6. října 2020 • 11:00 | Celý článek: Reflex.cz

Molekulární genetička a viroložka Soňa Peková měsíce s médii nemluvila. Zájem, který její slova o epidemii koronaviru vyvolala, ji úplně netěší. Teď přišla na besedu Hovory X s hvězdami Časopisu Reflex a řadu svých kontroverzních výroků zopakovala a podložila je novými argumenty.

Podle Pekové covid-19 skutečně do Vánoc zmizí, jak i dřív říkala. Její laboratoř provádí stovky PCR testů a ona vidí, že virus výrazně zeslábl. V rozhovoru vysvětluje proč. Prý k ní chodí lidé s obrovskými dávkami viru, kterým ale nic není. To, co se tu rozpoutalo, není druhá vlna epidemie, ale druhá vlna šílenství.

Za růst pozitivních případů nákazy mohou podle Pekové turisté a dovolenkáři. Covid-19 jsme si prostě znovu dovezli ze zahraničí, někdy možná i nebezpečnější kmeny viru, které teď můžou za lidi na JIP. Věří ale třeba docentu Balíkovi, který v Prostoru X řekl, že kolaps nemocnic nehrozí. Zároveň kritizuje předpovědi profesora Flégra. Za stolem podle ní situace vypadá jinak než v první linii, na které jsou ona a lékař Balík.

Peková taky dál tvrdí, že virus není přírodního původu. Přesvědčuje ji o tom podobnost s viry SARS, které jsou patentované, tedy podle ní uměle vytvořené. Argumentuje i rychlostí koronaviru a dalšími příklady. Také říká, že ji mrzí velká vlna kritiky, která se na její hlavu snesla od kolegů. Pokud jí skutečně bude chtít prezident udělit státní vyznamenání, přijme ho.

Proč je Soňa Peková tak optimistická? Jaké jsou argumenty pro slábnutí viru? V čem je teď jiný, než byl na jaře? Proč nemají roušky smysl? A proč se Peková vyhýbá médiím?

 


Informačná vojna 16.10.2020

Hostia: JUDR. Adriana Krajníková a JUDR. Štefan Harabin

Email do štúdia: studio@infovojna.sk. Telefón do štúdia: 0950 66 11 16

 


InfoRovnováha 43 – 2020-10-20 Lockdown za každú cenu

20.10.2020 | Archív pořadu: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/inforovnovaha-43-2020-10-20

Lockdown za každú cenu… Matovičov ansámbel veselo prijíma protiprávne nezmysly ako na bežiacom páse. Hosť: JUDr. Adriana Krajníková. Všetko nasvedčuje tomu, že to, čo nám je najviac zdôrazňované nie je aj najpodstatnejšie a naopak… Reláciou sprevádzajú: Miroslav Kantner a Peter Luknár.

Kontaktné údaje JUDr. Adriana Krajníková – komerčný právnik (Košice)

Právnička JUDr. Adriana Krajníková ponúka právnu pomoc všetkým občanom, ktorým štát v rámci proti-epidemiologických opatrení zasiahol do osobných a ľudských práv, vypracovala stanovisko v ktorom tvrdí, že uznesenie vlády z 12. októbra je neplatné.

Telefon: +421 55 623 04 93, Mobil: 0903 602 240, e-mail: krajada@gmail.com

 


JUDr. Harabin a JUDr. Krajníková o globálnej operácii Covid-19, nezákonných rúškach a testovaní & oklieštovaní práv občanov (video)

23.10.2020 | 18:40 | Zdroj: InfoVojna

Bývalý šéf Najvyššieho súdu SR a exminister spravodlivosti JUDr. Štefan Harabin a advokátka JUDr. Adriana Krajníková o plošnom testovaní, rúškach a protizákonných opatreniach Matovičovej vlády proti vlastným občanom.

 


Co obsahuje příbalový leták antigenních testů jihokorejského výrobce SD Biosensor, se kterými se celoplošně testuje na Slovensku – obsahuje zarážející nesrovnalost!

Říj 27, 2020 | Zdroj: Aeronet.cz

COVID-1984: Příbalový leták antigenních testů, se kterými se celoplošně testuje na Slovensku, obsahuje zarážející nesrovnalost! Jihokorejský výrobce SD Biosensor totiž v letáku upozorňuje, že testy jsou určeny pouze pro pacienty s prokazatelnými příznaky onemocnění Covid-19 a důrazně upozorňuje, že testy neumí potvrdit nebo vyloučit onemocnění, slouží jenom pro klinickou referenci! Výrobce upozorňuje, že nejde o diagnostický přípravek k určení onemocnění, ale pouze o referenční nástroj pro určení rodin virů SARS všech druhů, testovací sada totiž označuje pozitivně i lidi s kmenem SARS-Urbani z roku 2003, kterým může být světová populace již dávno promořena!

Z toho plyne, že na Slovensku se testují zdraví lidé pomocí testů, které se nesmí podle příbalového letáku od výrobce testů používat na bezpříznakové lidi viz příbalový leták: „Tento test je určen iba zdravotnickym pracovníkom a laboratóriám a používa sa so zámerom včasnej diagnostiky viru SARS-Cov-2 u pacientov s klinickými symptómami infekcie SARS-Cov-2.“

Příbalový leták odhaluje, že testy používané na Slovensku neumí rozlišovat mezi jednotlivými kmeny rodiny SARS, takže testy hlásí pozitivitu i na vir SARS-Urbani z roku 2003, kterým je podle informací dnes promořena celosvětová populace. Tedy tato testovací sada od firmy SD-Biosensor podle tabulky z příbalového letáku neumí rozlišovat mezi SARS-Urbani z roku 2003 a mezi SARS-Cov-2 z roku 2019.

Aby tyto antigenní testy fungovaly, člověk musí splňovat dvě podmínky: 1) Musí mít v sobě koronavirus z rodiny SARS a za 2) Musí mít příznaky nemoci jako je horečka, kašel, hyperventilace, dýchavičnost.

Celoplošné testování na Slovensku, které bude pouze vyhozením peněz daňových poplatníků z okna, ale pod oknem je bude sbírat firmička z Trnavy… a to se vyplatí! Takže, na Slovensku se budou plošně testovat, ale nakonec zjistí, že testy dále budou i po Vánocích a po Novém roce označovat lidi za nakažené, protože testy budou pořád odhalovat lidi, kteří v sobě mají viry z rodiny SARS, ale už zdaleka není jasné, jaký model SARS a z jakého roku

Celý článek: https://aeronet.cz/news/covid-1984-pribalovy-letak-antigennich-testu-se-kterymi-se-celoplosne-testuje-na-slovensku-obsahuje-zarazejici-nesrovnalost-jihokorejsky-vyrobce-sd-biosensor-totiz-v-letaku-upozornuje-ze-testy

 


Covidový Apartheid: Slovenská vláda Igora Matoviče na den 102. výročí vzniku Československa přijala vládní usnesení zavádějící Apartheid, kterým se naplňuje hrozivé proroctví z Bible, že bez “znamení šelmy” nenakoupíš!

Říj 28, 2020 | Zdroj: Aeronet.cz

Vláda v usnesení doporučuje hlavnímu hygienikovi, aby vydal vyhlášku, kterou zaměstnavatelé, živnostníci a provozovatelé obchodů a služeb na Slovensku nebudou smět do svých budov vpouštět osoby a zákazníky bez čerstvého potvrzení o negativním testu na Covid-19 a je pouze otázka času, kdy se zákaz vstupu začne vztahovat i na lidi bez vakcíny! Lidé bez testů a vakcín se stanou lidmi 2. kategorie, bez práv nakoupit si, navštívit hospodu, kino, bez práva chodit do školy!

Česká a Slovenská republika si dnes připomínají 102. výročí založení společného státu a v tento památný den, který vstoupí do dějin, se na obě země snesla temnota. Dnešním dnem v České republice byl vyhlášen výjimečný stav a poprvé od května 1942 zákaz vycházení pro české obyvatelstvo, s výjimkou cest do práce, z práce, k lékaři a na nákup. Dne 27. května 1942 po atentátu na zastupujícího říšského protektora a generála tajné policie Reinharda Heydricha vyhlásili nacisté na území Protektorátu zákaz nočního vycházení od 20.00h do 5.00h ráno. Od té doby zákaz vycházení v českých a moravských zemích nebyl. Až dnes.

Celý článek: https://aeronet.cz/news/covidovy-apartheid-slovenska-vlada-igora-matovice-na-den-102-vyroci-vzniku-ceskoslovenska-prijala-vladni-usneseni-zavadejici-apartheid-kterym-se-naplnuje-hrozive-proroctvi-z-bible

 


Video: „Stop covid podvod, svobodu, Demisi vlády.” Jak proběhl protest na náměstí Republiky?

29.10.2020 | Sputniknews.com

Desítky protestujících se ve středu shromáždily na náměstí Republiky v Praze, aby vyjádřily svůj nesouhlas s vládními opatřeními proti šíření koronaviru. Protest proběhl v den letošního 102. výročí vzniku Československa.

Celý článek: https://cz.sputniknews.com/videoklub/2020102912720502-video-stop-covid-podvod-svobodu-demisi-vlady-jak-probehl-protest-na-namesti-republiky-

 


Na Slovensku se bude o víkendu provádět plošné testování obyvatelstva na Covid-19 antigenními testy, které do této chvíle neschválil slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv (ŠÚKL) a firma SD Biosensor nemá na Slovensku ani jeden jediný schválený produkt související s diagnostikou Covid-19 a koronavirových stěrů!

Říj 29, 2020 | Zdroj: Aeronet.cz

Antigenní test má pouze udělenou výjimku od WHO jako prostředek nouzového použití (EUL) a nikdo tak nenese zodpovědnost za jeho spolehlivost, účinnost, nezávadnost, funkčnost a hlavně pravdivost informací a parametrů uvedených v uniklém příbalovém letáku! Na něm není ani uveden držitel registračního rozhodnutí, protože žádné neexistuje!

Celý článek: https://aeronet.cz/news/na-slovensku-se-bude-o-vikendu-provadet-plosne-testovani-obyvatelstva-na-covid-19-antigennimi-testy-ktere-do-teto-chvile-neschvalil-slovensky-statni-ustav-pro-kontrolu-leciv-sukl

 


JUDr. Adriana Krajníková spustila nový web ŽALOBY VOČI ŠTÁTU

30.10.2020 | www.ZalobyVociStatu.sk

JUDr.Krajnikova - web ZALOBY VOCI STATU

 


Mikas vydal vyhlášku podľa želania Matoviča: Bez certifikátu vstup do prevádzok zakázaný až na drobné výnimky

Bratislava 30. októbra 2020 | Zdroj: Hlavnespravy.sk

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) podľa zákona o ochrane verejného zdravia pre pandémiu ochorenia COVID-19 vydal v piatok vyhlášku. Vyhláškou nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Informoval o tom v piatok hlavný hygienik Ján Mikas.

Celý článek: www.hlavnespravy.sk/mikas-vydal-vyhlasku-podla-zelania-matovica-bez-certifikatu-vstup-do-prevadzok-zakazany-az-na-drobne-vynimky/2334226

 


Stránka je průběžně doplňována a aktualizována.

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.