Matrix jako důmyslný a mnohavrstvý systém ovládání vědomí člověka

Hluboké zamyšlení nad snahou pochopit současný Systém ovládání lidstva mě vedl k sepsání tohoto článku. Potkávám v alternativě různé snahy o osvobození se ze současného otroctví a začít tvořit Novou realitu. Podle toho, jaký je rozsah poznání a zkušeností, jsou dané snahy osvobodit se buď celistvějšího charakteru a nebo jen částečným řešením úzké oblasti života – a to bohužel nestačí. Snažím se popsat své zkušenosti s „živým člověkem“ a maximálně zohlednit, co funguje a co fungovat nebude.

Jsme do Matrixu mnohem více chyceni, než si je schopna většina uvědomit. Jednou nohou se ze Systému sice vykročí, avšak na druhé noze sebou táhneme tak velká závaží a naprogramování Matrixem, že v tom lepším výsledku se podaří uskutečnit pouze živořící a dále se nerozvíjející projekt, a nebo v horším případě je odvážný jedince opět pohlcen davem a navrácen na „správné“ místo.

Proto se nyní chci hluboce zamyslet nad tím, co je zapotřebí na fungující vystoupení ze Systému / Matrixu a jak vytvářet nové projekty už mimo dosah ovládacím mechanismů, přičemž potenciál nových projektů je už jednoznačný růst. Dopředu avizuji, že tento článek je maximálně komprimovaný zkušenostmi co funguje a co nefunguje – a málo zasvěceným čtenářům bude text jasnější až po dostudování alespoň několika uvedených odkazů.

Protože šéf Matrixu (Globální prediktor, vševidoucí oko) a jeho manažeři pracují efektivně pro přetažení člověků a lidí (humanoidů) do svého fantomového Matrixu (umělé simulace virtuální Reality), tak falšování, cenzuře a pozměňování popisu skutečné Reality nebylo nic ušetřeno. Proto z Védického poznání a skutečných Dějin Bílé rasy připomenu v tomto kontextu alespoň původní význam pojmu Aritokracie.

Platón popisuje zákonitosti vývoje lidské společnosti a identifikuje následující cyklus:

  • Aristokracie (t.j. Ári(jec)stokrát) – spravedlivá vláda vysokokvalifikovanej menšiny – žreců, mudrců a s dnešní parazitickou šlechtou nemá nic společného). Tento skutečný popis správy Védické společnosti byl násilně ukončen likvidací hospodářské a řídicí moci aristokracie skrze náboženský a židokřesťanská projekt.
  • Timokracia (nespravedlivá vláda menšiny).
  • Oligarchie (komentář není nutný).
  • Demokracie (to co si donedávna mnozí mysleli, že je to to nejlepší, co může být), která už plynule přechází do předpovídané. Tyranie. Takže vítejte v poslední fázi dělení společnosti podle Platóna. Po pádu Tyranie nastupuje nový cyklus Aristokracie.
Davově-elitářský (otrokářský) systém Meritokracie a Aristokracie

Otrokarstvi, Meritokracie a Aristokracie

Ten, kdo nyní ovládá většinu lidstva na Zemi, není původní součástí projektu lidstva na Zemi. On je pouze kosmem putujícím parazitem, který se rozhodl původní projekt lidské rasy výrazně ovlivnit svou přítomností ve svůj prospěch. Je potřeba říci, že od tohoto okamžiku se na formování života na Zemi podílely oba projekty vzájemně, souběžně s různou převahou v jednotlivých záměrech a realizacích.

Přičemž v rámci různých genetických zásahů do lidské DNA z obou stran, na různých územích a v různých dobách, už není lidstvo jednotným celkem. Různorodost původů lidských Duší a též umělých napodobenin duše dává každému jedinci jiný potenciál a předurčení. V úplné hloubce (tj. Jednotě) tohoto všeho jsme součástí Všehomíra, celého Stvoření a z tohoto pohledu rovni. Nicméně my všichni, až na velmi málo výjimek, prožíváme Dualitu a toto je náš základní výcvikový prostor pro získání poznání a zkušeností a to bez výjimek.

Poznámka autora: pokud jste kdokoliv ve stavu Jednoty, budu vděčný za rozhovor s vámi a výměnu pohledů na vnímání Reality z pohledu Jednoty a Duality.

Píši záměrně takto souhrnně a někdy i bez konkrétních jmen a datací, protože v současné tzv. Realitě byly realizovány mnohé temné projekty na odpojení lidí od původní Světelné matrice a od Stvořitele, a různě úspěšné a významné napojení našich vědomí na umělou Matrici, virtuálně vytvořenou a řízenou Realitu (Matrix).

Odpojení od Matrixu na všech úrovních

Odpojeni od Matrixu na vsech urovnich

Tedy výstup z ovládajícího Matrixu není dán pouze formální cestou vyplnění dokumentů „živého člověka“ či oživení v OPPT, avšak zejména cílevědomou, usilovnou a trpělivou prací na sobě. Po překročení určitého nezbytného úsilí se skokově zvedá a rozšiřuje vědomí jedince. Pro základní představu je užitečný následující obrázek, kde je vidět i polarita dvou základních zkušeností v Dualitě.

Po správném průchodu úrovní vědomí 1 až 9 přechází jedinec do zažívání Jednoty, tedy nejméně od úrovně 10. čakry resp. Rozměrnosti.

Dle svého studia dostupných materiálů k „živému člověku“ se tak podrobný a názorný vzestup vědomí nikde neuvádí. Proto dochází k mnohým nedorozuměním a nepochopením toho, že skutečné Poznání se postupně rozšiřuje s úrovní dosažené úrovně, čakry, Rozměrnosti, Reálnosti.

Dosažená úroveň Poznání a Vědomí je ve výlučné volbě Jedince a ve své podstatě nesouvisí s okolnostmi a životními událostmi. Jedinec plně chápe, že tyto všechny okolní kulisy, nepřátelé, překážky a komparzisté vytvářejí nezbytný trenažér a prostor pro naplnění jeho potenciálu a předurčení.

Určitě při pozorném pozorování svého okolí, událostí a lidí nacházíte v sobě odpovědi, které vás motivují, inspirují a vedou skrze „životní události“ dále. Právě pro začátečníky je velkou úlevou, že i když ještě nevidí jemnohmotný svět, tak skrze „životní události“ vás doprovází Boží vůle, samotný Stvořitel. Pokud tyto „životní události“ ve svém životě odmítáte, pak odmítáte pomoc nejvyšší.

mojmír mišun

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.