Jedenáct zemí je proti politické deklaraci OSN o pandemii

SVĚT: Jak již víte, tak dnes se na půdě OSN schvaluje politické prohlášení, které má mimo jiné podpořit i schválení pandemické smlouvy WHO, tedy vysoce nebezpečného diktátorského dokumentu, který by WHO umožnil převzít nad signatářskými zeměmi – resp. členskými zeměmi WHO – plnou kontrolu (pozn.: za ČR se účastní Petr Pavel).

Důležité tak je sledovat, jak se k prohlášení jednotlivé členské země OSN postaví. A 11 zemí se skutečně politickému prohlášení vzepřelo a odmítlo jej schválit. Jde však o příliš malý počet odpůrců na to, aby to zřejmě mělo na celkový výsledek hlasování jakýkoli vliv.

Maximálně se hlasování pozdrží, protože se kolem schvalování na půdě OSN povede diskuze.

Země, na které se vztahují ekonomické sankce, se postavily proti prohlášením OSN propagujícím globální očkování a globální zdravotní péči v podobě pandemické smlouvy, ale není jasné, jak se OSN jejich obavami vypořádá.

Jedenáct zemí se v dopise (Bělorusko, Bolívie, Kuba, Severní Korea, Eritrea, Írán, Nikaragua, Rusko, Sýrie, Venezuela a Zimbabwe) předsedovi Valného shromáždění Organizace spojených národů (OSN) vyslovilo proti deklaraci k pandemické smlouvě, která požaduje globální přístup k vakcínám, digitálním zdravotním dokumentům a socializované, univerzální zdravotní péči .

„Politická deklarace zasedání na vysoké úrovni o prevenci, připravenosti a reakci na pandemii (PPPR) Valného shromáždění Organizace spojených národů“ byla nedávno distribuována mezi členské státy OSN.

Deklarace má být přijata dnes, údajně pokud členské státy nevznesou žádné námitky. Podle Health Policy Watch však není jasné, jak námitky 11 zemí ovlivní výsledek deklarace, protože existuje možnost, že dokumenty nebudou přijaty jednomyslně jako obvykle, ale sečtením hlasů.

Politická deklarace o cílech udržitelného rozvoje (SDGs) Agendy 2030 byla přijata na pondělním summitu SDG navzdory námitkám ze strany těchto 11 zemí.

V dopise prezidentu OSN Dennisi Francisovi ze 17. září vyjádřily Bělorusko, Bolívie, Kuba, Severní Korea, Eritrea, Írán, Nikaragua, Rusko, Sýrie, Venezuela a Zimbabwe své námitky proti návrhům politických deklarací summitu SDG.

Země litovaly, že dosud nebylo možné nalézt „politické řešení současné slepé uličky“ ohledně těchto deklarací, což podle nich bylo způsobeno také nedostatkem „smysluplných jednání k dosažení vyvážených a přijatelných výsledků pro všechny.“

Tyto státy kritizovaly to, co popsaly jako „nezákonná“ jednostranná donucovací opatření (UCM) – ekonomická opatření, jejichž cílem je donutit jiný národ změnit svou politiku, což označily za „existenční“ problémy svých národů.

Mezi taková ekonomická opatření patří obchodní sankce, embarga, zmrazení aktiv a zákazy cestování, uvedl Health Policy Watch. Rusko, Írán, Kuba, Severní Korea a Venezuela podléhají sankcím ze strany USA a jejich spojenců.

„…Naše delegace odmítají jakýkoli pokus jednat, jako by některý z dotyčných návrhů závěrečných dokumentů byl formálně přijat,“ uvádí se v dopise a dodávají: „Navíc si vyhrazujeme právo podniknout příslušná opatření, „až budou tyto čtyři návrhy závěrečných dokumentů formálně prozkoumány v příštích týdnech…“

Politická deklarace o pandemii zdůrazňuje význam celosvětového přístupu k vakcínám jako léku i preventivního opatření proti pandemiím.

Deklarace klade tak vysokou prioritu distribuci vakcíny, že považuje jakoukoli zprávu, která vyzývá k „odmítnutí vakcíny“- a to i na sociálních sítích – za problém, který je třeba řešit.

Dokument také vyzývá k uznání potenciálu digitálních zdravotnických technologií k posílení zabezpečené komunikace během zdravotních mimořádných událostí, jakož i důležitosti „digitalizovaných zdravotnických dokumentů.“

Teoreticky by to mohlo zahrnovat i digitální očkovací pasy, které vyvíjí Světová zdravotnická organizace (WHO) ve spolupráci s Evropskou unií (EU).

V rámci procedury pozastavení OSN může předseda OSN po námitkách členských států vrátit návrh rezoluce zpět konkrétním zástupcům OSN k revizi, po které následuje další diskuse. Zda bude OSN po námitkách členských států dále jednat o politické deklaraci k pandemické smlouvě, se teprve uvidí.

Tolik ve stručnosti ke dnes očekávanému hlasování. To by mělo vzhledem k časovému rozdílu (k hlasování dojde na půdě OSN v New Yorku) proběhnout někdy dnes navečer našeho času.

Včera bez problémů prošla deklarace k pokračování Agendy 2030 – i přes námitky uvedených zemí. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by se námitky 11 sankcionovaných zemí vzaly v tomto případě jakkoli od úvahy.

Obzvlášť pak v situaci, kdy drtivá většina zemí světa s politickými deklaracemi OSN souhlasí…

Zpracoval: Slovanka/Necenzurovaná Pravda

~~~

Zdroj: https://cz24.news/jedenact-zemi-je-proti-politicke-deklaraci-osn-o-pandemii

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.