OSN vyzývá k potlačení informací, které se týkají kritiky a nesouhlasu s Agendou 2030

Stále více lidí si uvědomuje, že Agenda 2030, která je nástupkyní Agendy 21, není žádným neškodným dokumentem či dokonce bohulibou agendou. Plány, které se zde nastolují, mají za cíl výrazně snížit životní úroveň většiny lidí – a v podstatě by se otrockým plněním dospělo velmi rychle do světa lokálních konfliktů, teroru, občanských válek, hladomoru – a celkové depopulace.

V plánu je i výměna obyvatel (Agenda 2030 počítá s přestěhováním asi miliardy lidí do roku 2030), zavádění chytrých a 15minutových měst, likvidace zemědělství, přechod od konzumace skutečného masa k hmyzu a masu umělému, ukončení využívání fosilních paliv a mnoho dalšího.

Celou touto globalistickou agendou, která je jakousi osnovou Velkého resetu, se nese slovo „udržitelnost,“ „udržitelná společnost.“ Vzorem udržitelné společnosti byla donedávna Srí Lanka, kterou právě vyhlášený přechod na první plně udržitelnou zemi zcela zničil. Pokud tedy chcete vědět, jaké jsou cíle Agendy 2030, pak se podívejte na tuto zemi.

Agenda 2030 byla schválena v roce 2015 všemi zeměmi světa. Každá země pak implementovala Agendu 2030 do zákonů, u nás k tomu došlo již v roce 2018, což tedy znamená, že od té doby tyto cíle plníme.

Ovšem stále více lidí po celém světě zjišťuje, jak ničivá tato agenda je a začínají se proti ní bouřit. Nikdo nechce jít stejnou cestou jako Srí Lanka. Jen proto, aby se lidé nedozvěděli, co za touto agendou stojí, nyní OSN – původce celé agendy – vyzvala k tomu, aby byly všechny negativní informace o Agendě 2030 a všech jejích cílech po celém světě cenzurovány.

Organizace spojených národů vybízí online platformy a vlády, aby potlačily narativy, které mohou ohrozit pokrok směrem k cílům udržitelného rozvoje, neboli Agendě 2030.

Před nadcházejícím summitem OSN budoucnosti – setkáním typu „ jednou za generaci “ – nikým nevolený globalistický orgán zveřejnil 11 politických informací pro svou společnou agendu.

Na frontě digitálních informací dokument OSN nazvaný „Informační integrita na digitálních platformách“ nastiňuje touhu OSN po úplné narativní kontrole nad vědeckým a politickým obsahem týkajícím se klimatu a COVIDu jako věc sebezáchovy s ohledem na dosažení svých 17 cílů udržitelnosti Agendy 2030 do roku 2030.

„Spojené národy po celém světě monitorují, jak dezinformace a nenávistné projevy mohou ohrozit pokrok směrem k cílům udržitelného rozvoje. Ukázalo se, že běžet jako obvykle není možné.“

STRUČNÝ PŘEHLED POLITIKY OSN, INTEGRITA INFORMACÍ NA DIGITÁLNÍCH PLATFORMÁCH, ČERVEN 2023

Ještě předtím, než minulý rok na zasedáních Světového ekonomického fóra (WEF) o dopadu na udržitelný rozvoj prohlásila OSN „ My vlastníme vědu,“ OSN manipulovala s výsledky vyhledávání a příběhy o COVIDu a klimatu, takže se ve vyhledávačích Google objevují pouze zprávy schválené OSN.

Jakékoli informace, které jsou v rozporu s OSN, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), jsou považovány za dezinformace.

Prohlášením, že „vlastní vědu“, spoluprací s velkými technologickými společnostmi na manipulací s výsledky vyhledávání za účelem ovlivnění veřejného mínění a naléváním milionů dolarů do médií, nikým nevolení globalisté opět ukazují své pravé barvy:

twitter - ze OSN „vlastni vedu“

Nyní, v rámci příprav na „Summit budoucnosti“, OSN zavádí „dobrovolný Kodex chování OSN pro integritu informací na digitálních platformách,“ který je nastíněn v dokumentu o politice Informační integrita na digitálních platformách.

Tento „dobrovolný kodex chování OSN“ je plný politik zaměřených na umlčení nesouhlasných hlasů na digitálních platformách pod rouškou zmírnění dezinformací, které jsou vhodně spojeny s nenávistnými projevy.

Abyste si udělali představu o naprosté velikosti a rozsahu, v jakém si OSN přeje vymýtit vše, co považuje za „dezinformace“, zde je několik doporučení převzatých z části „Směrem ke kodexu chování OSN“ této politiky.

OSN vyzývá nejen členské státy, ale i soukromé skupiny, jako jsou zainteresované strany (tj. neziskovky, podniky, akademická obec atd.), digitální platformy, inzerenty a zpravodajská média, aby plnily nové zásady OSN:

 • Všechny zúčastněné strany by se měly zdržet používání, podpory nebo zesilování dezinformací a nenávistných projevů za jakýmkoli účelem.
 • Všechny zúčastněné strany by měly vyčlenit zdroje na řešení a podávání zpráv o původu, šíření a dopadu dezinformací a nenávistných projevů, a to při respektování norem a standardů v oblasti lidských práv a dále investovat do schopností ověřovat fakta napříč zeměmi a kontexty.
 • Všechny zúčastněné strany by měly podporovat školení a budování kapacit s cílem rozvíjet porozumění tomu, jak se dezinformace a projevy nenávisti projevují, a posilovat strategie prevence.
 • Všechny zúčastněné strany by měly přijmout naléhavá a okamžitá opatření k zajištění bezpečného, ​​odpovědného a ​​etického používání umělé inteligence a řešit důsledky nedávného pokroku v této oblasti pro šíření dezinformací a nenávistných projevů.
 • Členské státy by měly zajistit veřejný přístup k přesným, transparentním a důvěryhodným vládním informacím, zejména k informacím, které slouží veřejnému zájmu, včetně všech aspektů cílů udržitelného rozvoje.
 • Členské státy by měly investovat a podporovat nezávislý výzkum výskytu a dopadu dezinformací a nenávistných projevů napříč zeměmi a jazyky, zejména v nedostatečně obsluhovaných kontextech a v jazycích jiných než angličtina, což občanské společnosti a akademické sféře umožní svobodně a bezpečně fungovat.
 • Digitální platformy a inzerenti by měli zajistit, aby reklamy nebyly umístěny vedle dezinformací nebo nenávistných projevů na internetu a aby nebyla propagována reklama obsahující dezinformace.
 • Digitální platformy by měly zajistit smysluplnou transparentnost, pokud jde o algoritmy, data, moderování obsahu a reklamu.
 • Digitální platformy by měly zveřejňovat dostupné politiky týkající se dezinformací a nenávistných projevů a podávat zprávy o rozšíření koordinovaných dezinformací ve svých službách a účinnosti politik proti takovým operacím.
 • Digitální platformy by měly zajistit plnou účast občanské společnosti na úsilí o řešení dezinformací a nenávistných projevů.
 • Zpravodajská média by měla zajistit, aby veškerá placená reklama a reklamní obsah byl jako takový jasně označen a neobsahoval dezinformace a projevy nenávisti.

Podle vlastních slov se OSN primárně zabývá tím, co považuje za „dezinformace,“ protože nevolený globalistický orgán se obává informací, které mohou ovlivnit „poskytování mandátu OSN a podstatné priority,“ zejména pokud jde o kritiku jejích cílů udržitelného rozvoje.

„Klimatické dezinformace lze chápat jako nepravdivé nebo zavádějící obsahy, které podkopávají vědecky dohodnutý základ pro existenci člověkem vyvolané změny klimatu, jejích příčin a dopadů“

STRUČNÝ PŘEHLED POLITIKY OSN, INTEGRITA INFORMACÍ NA DIGITÁLNÍCH PLATFORMÁCH, ČERVEN 2023

Původní článek byl pro účel tohoto webu zkrácen.

~~~

Celý článek: https://cz24.news/osn-vyzyva-k-potlaceni-informaci-ktere-se-tykaji-kritiky-a-nesouhlasu-s-agendou-2030

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.