Chybějící součást slovanské kultury – Slovansko-Árijské Védy

Napsat článek o skutečných dějinách Slovanů a Árijců je poměrně náročný úkol a to z několika pohledů. Nejraději bych se ihned věnoval přímo třem védickým textům, avšak mnozí by při jejich čtení rozpačitě uvažovali nad tím, zda starobylé Védy jsou skutečné, protože oficiální his-TORIE a nich zarytě mlčí.

K tomuto chci ve zkratce říci pouze to, že nedávná Velká Tartárie opravdu existovala a to nejméně do poloviny 16. století. Téma kolem zvláštností his-TORIE a toho, proč byla uměle vytvořena, proč neobsahuje žádnou přímou informaci o velké slovanské državě Velké Tartárii, proč tzv. Hunský kaganát z prostoru střední Asie je stále neoprávněně považován za kočovný nevzdělaný kmen, složený z turkických, mongolských a ugrofinských kmenů. Pak je vadou na kráse tzv. his-TORIE, že když se Hunové přesunuli z oblastí střední Asie do Evropy, pak jsou to najednou světlovlasí europidové, tedy dle Wikipedie „bílá rasa, běloši“. Jejich neznámější vojevůdce byl Attlia, přezdívaný Bič Boží, čistý představitel bílé rasy.

A nedej bože, pokud by vpád Hunů, tedy kaganátu, jednoho z mnoha knížectví Velké Tartárie byl vlastně jen přesunem elitní bojové armády na koních proti západní agresivní snaze oddělit z celistvé védické državy část slovanských národů z území Střední Evropy pod rouškou násilného šíření křesťanství.

Rozdilnost-hisTORIE-a-Dejin

Toto se opravdu nehodí do skutečných dějin, protože pak i rozvrácení carského Ruska, mějme na mysli pozůstatek Velké Tartárie, skrze první světovou válku, první tzv, únorovou revoluci 1917, druhou světovou válku a v neposlední řadě válkou na Ukrajině mezi Slovany navzájem – nabývá zcela jiných souvislostí. Pak pisálek his-TORIE opravdu dupe nožičkami, když se Slovan začne skrze svou genetickou paměť (napojení na svůj rodový kanál a paměť svého Rodu) rozpamatovávat a rozumět obludnosti anglosaských parazitů zcela zničit cokoliv původního slovanského. Současná válka vydělává americkým a anglosaským zbrojařským firmám milióny dolarů a stejně jako poslední staletí, za tyto mega výdělky pokládají své životy Slované za jim manipulativně podsunuté cíle. Za mě Slovana by se takovýto západní business měl jednoznačně zakázat jako nelidský, amorální a nemravný a pro Matku Zemi nepřípustný.

Součástí rozpamatování slovanské Duše je poznání, že vždy a i nyní patří do rodiny Slovano-Árijců a taková blamáž, že patříme k tzv. “západní civilizaci” je úplný blud.

Patříme ke kultuře, tedy kultu boha slunce RA – původního světla tvořícího tento projevený svět, a nikoliv mylně k „civilizaci“, v jejíž názvu je vložen destruktivní program parazitování, rozdělování, rozkládání a manipulace.

Pro dobro všech slovanských duší, které se dokázali vtělit do současného fyzického těla a navázat na svou svatou misi a povinnost chránit všechny slovanské národy před ztrátou své identity, skutečné kultury, védického poznání, uvedu několik původních textů ze Slovansko-Árijských Véd.

 

Škodlivost nevědomosti a nevzdělanosti z pohledu védického poznání

První citát je z Knihy Světla a jeho text je:

Temné sily používají dvě cesty,
na které svádí lidi a brání jim
vyvíjet se v Javném Světě Midgardu
a tvořivě budovat pro blaho Rodu,

Duchovně i Duševně se zdokonalovat:
první je nevědomost a druhá nevzdělanost.
Na první cestě neumožňují lidem poznávat,
a na druhé tvrdí, že poznaní není potřebné
dokonce že je škodlivé pro lidi.

Volchv Velimudr

Lze říci, že dnešní společnost a tzv. obecné vzdělání opravdu nic neví o skutečných dějinách védické državy Velká Tartárie, obsahu starobylých Véd a natož minulosti Velké Oriany (Daárie, Hyperborey) na dnes již potopeném kontinentu severního pólu.

Taktéž se dnešní západní společnost pyšní svým poznáním a vědou, která se však z pohledu alternativy jeví jako ubohý mrzáček, neboť je silově kontrolována a cenzurována. Pouze mocenské struktury globální moci a státní instituce jednotlivých států (ministerstva školství, vědy atd.) určují, co může a nemůže masa současných a též pečlivě vychovávaných voličů od miminka znát. Tedy to, co v žádném případě neohrozí výsostnou moc parazitní elity a kolem ní obklopenou pátou kolonou všehoschopných přisluhovačů.

 

Jednota Slovanů byla násilně rozdrobena a védické poznání bylo nahrazeno různýma náboženstvími a tzv. ezoterní alternativou

V koncentrované podobě se dá prohlásit, že „VÉDY obsahují souhrn Moudrostí a Vědomostí Prvních Předků, kterou nám ve starodávných časech darovali Světlí Bohové. Na základě Viery Prvních Předků existovala v rusko-árijském společenství duchovní Jednota všech Rodů, Občin a kmenů – tj. VÉDICKÝ SVĚTONÁZOR.“

Součástí bylo nejen poznání Stvoření, Stvořitele a principů, podle kterých je celé Stvoření řízeno (Kony Stavby Světa), avšak i důležité informace o pradávném boji sil Světla a Tmy, které se v současné době projevují jako snaha invaze neslovanů na území slovanských národů za účelem zcela rozředit a zničit tak vzácnou slovanskou identitu, kultury a poznání, což genetici dobře znají pod slovanským haplotypem R1a.

Jasně to naznačuje statistika a ta v čase, nikoliv desítky let stará. Na počátku devatenáctého století žilo na Zemi 32 % bílé rasy haploskupiny R1A1, nyní jen 6 %. Slované prokazatelně ztrácejí schopnost uchovat a předat svou vzácnou kulturu a slovanské geny svým potomkům.

„Velikost každého Rodu či Kmenu
podmíněná je tvořivou prací
pro blaho Rodu a přátelskou Jednotu
s jinými Rody a Kmeny,
a když všechny Rody budou žít v jednotě,
blahu a vzájemné úctě,
tvořit pro blaho svých potomků
na slávu Bohů a Předků svých,
tak nijaká temná síla
anebo nepřátelské vojsko nedokáže
překonat tento Velký národ.“

Slovo Moudrosti Volchva Velimudra
z Knihy Světla

Opět téma vymazání dlouhodobé paměti, což samo o sobě by byl studijním materiálem. Tedy postup agresivního útoku na genetiku lidstva a sociální technologie, které v mozku dokázali za poslední tři století zcela vypnout mozkové centrum pro ukládaní dlouhodobých vzpomínek.

 

Základní povinnost Slovano-Árijce je duchovní směřování

Pomineme-li povrchní žvásty oficiálních his-TORIKŮ o Slovanech, jejich nedávném příchodu do Evropy v 6. století a další vymyšlené dehonestující pohádky, objeví se v plné kráse hluboká a všeobsahující duchovní moudrost. Naslouchejme krátkému úryvku:

7. (119) Probuzení člověka je pouze v Poznání,
jako i poznání spasí ho…
Dosažením Poznání,
Dítě Člověčenské znovu nazírá na Védy,
i znova povinností stane se
k Životu Duchovnému snaživé směřování,
a hlavou všech činů stává se Svědomí *)

8. (120) … Ti, ve kterých je Svědomí,
ctí Bohy i Předky své,
a směřují k Nesmrtelnosti oni,
a ne do Světa Pekelného …

Kniha Múdrosti Perúna
Prvý Kruh, Santia ôsma

Zde již ponechán prostor pro naciťování a intuitivního napojování na vyšší jemnohmotné světy Pravi a Svargy, kam každý Slovan směřoval svůj vnitřní zrak ve svých modlitbách, obřadech, studiu a denním životě.

Snad jen doplním poznámku ke Svědomí: „SVĚDOMÍ je Společné VĚDOMÍ – s naším Rodem, s našimi Předky, se Světlými Bohy. Zajišťuje přímou komunikaci se Stvořitelem. Pokud se Svědomí stává hlavou všech člověčenských skutků, přichází Duchovní vývoj člověka. Žijící podle Svědomí, je člověk schopný plnit všechny zápovědi Bohů a Předků, a tím jeho Svědomí převyšuje všechno ostatní.“

Na konec zbývá jen dodat, že vítejme se všichni mezi sebou navzájem, co se rozpomínáváme na své předchozí mise a paměť své Duše, a kterým je srdečně blízká budoucnost našich rodin, dětí a všech Slovanů v tento čas nacházejících se na Zemi-Midgard.

Mojmír Mišun
www.slovanskakosile.cz

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.